1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kuopio

Vanhusten mielenterveystyöstä leikataan Kuopiossa, vaikka hoitopaikat ovat jatkuvasti täynnä – tutkijat huolissaan vanhuspsykiatrian tilasta

Vanhuspsykiatrian osastojen lakkauttamispäätöksillä haetaan säästöjä muun muassa Kuopion ja Vaasan seuduilla.

Kysin Julkulan sairaalan sairaanhoitajan Päivi Esmaelin mielestä säästöjä olisi saatu vanhuspsykiatrian toimintoja tehostamalla. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Vanhuspsykiatrian ammattilaiset ovat huolissaan psykiatrisista sairauksista kärsivien ikäihmisten hoidosta.

Esimerkiksi Kuopion yliopistollinen sairaala ilmoitti ennen joulua aikovansa lakkauttaa Julkulan sairaalassa toimivan 12-paikkaisen vanhuspsykiatrian osaston. Myös Vaasassa on samanlaisia suunnitelmia.

Moni pelkää, että nyt tehdään päätöksiä, joiden vaikutukset näkyvät nopeasti ja pitkään.

– Suomen väestö vanhenee ja ikäihmisten määrä kasvaa vauhdilla. Myöskään mielenterveysongelmien vähenemisestä ei ole näyttöä, päinvastoin, toteaa geriatrian professori Eija Lönnroos Itä-Suomen yliopistosta.

Julkulan sairaalan vanhuspsykiatrian osasto lakkaa huhtikuun lopussa. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Tutkijat arvioivat, että vanhusten psykiatrisen osastojen lakkauttaminen voi johtaa potilaiden ja heidän läheistensä turvallisuuden heikkenemiseen, ammattilaisten kuormittumiseen ja erikoisammattitaidon kapenemiseen. Yliopistosairaalan yhteydestä lakkautettavan osaston häviäminen voi vaikuttaa myös alan koulutusmahdollisuuksiin.

Vanhuspsykiatriseen hoitoonpääsy jakautuu myös epätasaisesti koko maassa. Jo nyt monilta alueilta pyydetään hoitoapua esimerkiksi Tampereelta ja yhteydenottojen määrä on kasvussa.

– On haluttu lähettää potilaita hoidettavaksi tai konsultoitu etänä, kun asiantuntemus ei ole omalla alueella riittänyt, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen.

Alasen ja Lönnroosin huolena on, että nyt halutaan säästää sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat heikoimmassa asemassa, eivätkä pysty pitämään puoliaan.

Itä-Suomen yliopiston geriatrian professori Eija Lönnroosin mukaan vanhuspsykiatristen osastojen lakkauttamisen lopputulos voi olla, että kustannukset kasvavat entisestään. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Voi nostaa vanhusten tekemien itsemurhien määrää

Kuopiossa Julkulan sairaalan vanhuspsykiatrian osastolla on hoidettu vuosittain toistasataa vanhusta ja hoitopaikat ovat jatkuvasti täynnä.

Viime vuonna osastohoitoa saavien määrä Julkulan sairaalassa kasvoi entisestään, kun potilaita ryhdyttiin ottamaan myös esimerkiksi Ylä-Savon Soten alueelta.

– Lakkauttamispäätös tuli kyllä ihan puskista. Pikemminkin tarvitsisimme lisää paikkoja, suree sairaanhoitaja Päivi Esmael Julkulan sairaalan vanhuspsykiatrian osastolta.

Hän uskoo, että päätöksen myötä hoitajien eettinen kuorma kasvaa. Hänen mielestään ratkaisuja olisi voitu hakea toiminnan tehostamisesta esimerkiksi hoitoaikoja lyhentämällä.

Tutkijat ennakoivat, että päätökset tuovat paineita talousongelmien kanssa painiville kunnille. Eija Lönnroosin mukaan välillisiä vaikutuksia on paljon.

– Pahimmat ilmentymät tapahtuvat itsemurhien muodossa. Kotihoito on vaikeuksissa, perheille tulee suurta kuormaa ja hoidot voivat olla epätarkoituksenmukaisia, listaa Lönnroos.

Sairaanhoitaja Päivi Esmaelin mielestä psykiatrisista ongelmista kärsiviä ikäihmisiä ei pitäisi sijoittaa muille osastoille. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Säästökohteita valitessa tehdään arvovalintoja

Kysin vanhuspsykiatrian osaston lakkauttamispäätöksen syynä on puhtaasti säästöt. Samat perustelut kerrotaan Vaasan sairaanhoitopiiristä.

Tarve on miljoonien säästöille. Kysissä se tarkoittaa psykiatrian osalta vähintään miljoonaa euroa.

Kysin psykiatrian osaamiskeskusjohtaja Paula Ollonen korostaa, että päätös oli hyvin vaikea. Asiaa punnittiin hänen mukaansa tarkkaan.

– Poliklinikkatoiminnasta meillä ei ollut mahdollisuutta säästää, koska avohoitopainotteisuus on nykyajan psykiatriaa. Osastopuolella aikuis- ja nuorisopsykiatria eivät myöskään olleet vaihtoehto, perustelee Ollonen.

Useampi Ylen haastattelema vanhustyön ammattilainen pitää vanhuspsykiatriasta nipistämistä arvovalintana.

Paula Ollonen kuvailee tilannetta siten, että esimerkisi nuorisopsykiatrian osalta hoitoonpääsy on vaikeaa jo nyt.

Keskittämisasetuksen vuoksi myöskään aikuispsykiatriasta ei voitu niistää. Asetus tarkoittaa erikoissairaanhoidon keskittämistä erityisesti yliopistosairaaloiden yhteydeen ja esimerkiksi tahdosta riippumaton hoito on Pohjois-Savossa keskitetty Kysiin.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vanhuspsykiatrian osaston potilaat hoidetaan jatkossa Julkulan sairaalan muilla osastoilla. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Psykiatrisista ongelmista kärsivien ikäihmisten sijoittaminen muille osastoille todettiin lopulta ainoaksi vaihtoehdoksi.

Kun Julkulan sairaalan vanhuspsykiatrian osasto huhtikuun lopussa lakkautetaan, siirtyvät potilaat jatkossa hoidettaviksi esimerkiksi aikuispsykiatrian -ja päihdepsykiatrian osastoille.

Juuri tätä ammattilaiset eivät pidä hyvänä ratkaisuna.

– Iäkkäillä ihmisillä on myös muita sairauksia. Kokonaisuus pitäisi olla hallussa ja se voi tuottaa ongelmia, pohtii geriatrian professori Eija Lönnroos.

Ollonen vakuuttaa, että kukaan ei jää ilman hoitoa ja että kaikki potilaat pystytään hoitamaan ammattitaidolla.

– Psyykkisten sairauksien hoito ei eroa nuoremman väestön hoidosta ja ikäihmiset toipuvat psykiatrisista sairauksista jopa nuorempia paremmin.

Kysin psykiatrian osaamiskeskusjohtaja Paula Ollosen mukaan vanhuspsykiatrian lakkauttaminen oli vaikea päätös. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kuopiossa vanhuspsykiatrian osasto korvataan kenttätyöllä ja konsultoinnilla

Kysin psykiatrian palvelukeskus aikoo jatkossa lisätä vanhuspsykiatrian poliklinikkapalveluita. Lakkautettavan vanhuspsykiatrian henkilöstö siirretään muille aikuispsykiatrian osastoille vahvistamaan vanhuspsykiatrian osaamista.

– Esimerkiksi yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla on uutena työmuotona jatkossa vanhuspsykiatriaan erikoistunut lääkäri ja sairaanhoitaja työparina. Pystymme myös tarjoamaan konsultointiapua terveyskeskuksille ja vuodeosastoille, kertoo psykiatrian osaamiskeskusjohtaja Paula Ollonen jatkosuunnitelmista.

Myös jalkautuvaa työtä tullaan tekemään.

Ammattilaisten mielestä tämä on vähintä, mitä osastojen lakkauttamisten jälkeen voidaan tehdä.

– Nyt on lähdettävä etsimään uusia työskentelymalleja. Ongelmia pitäisi pystyä havaitsemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, toteaa geriatrian professori Eija Lönnroos.

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen pitää Kysin suunnitelmia utopistisena. Hän muistuttaa, että terveydenhuollossa on jo nyt kokemusta siitä, ettei vanhuspotilaita pystytä laadukkaasti hoitamaan muilla osastoilla.

– Pelkään, että mielenterveyslakia ei noudateta sitäkään vähää ikäihmisten kanssa. Ei lähetetä tai edes oteta hoitoon, kommentoi Alanen.

Tutkijat ja vanhustyön ammattilaiset kuitenkin ymmärtävät, että säästöjä joudutaan tekemään.

He odottavatkin ratkaisuja laajemmin, kun terveyspalveluista päätetään koko yhteiskunnassa. Viesti on yhdenmukainen: myös vanhuspsykiatriaan tarvitaan rahaa ja resursseja.

Lue lisää:

Vanhuspsykiatrian osasto kiinni Kuopiossa aikaisintaan huhtikuussa – tavoitteena yli 800 000 euron säästöt

Tutkimus yli 70-vuotiaista: Juuri sairaalasta päässeet vanhukset ovat itsemurha-vaarassa

Keskustele aiheesta perjantai-iltaan 24.1 klo 23 saakka