Metsähallitus hamusi Oulujärven saarilta tukkipuita, mutta korkein hallinto-oikeus tuli väliin – kielsi hakkuut luontoarvoihin vedoten

Oikeuden mukaan hakkuut olisivat vaikuttaneet merkittävästi Kaarresalon ja Kuostonsaaren luontoon.

luonto
Kaarresalon metsää 26.9.2017.
Kaarresalon aarniometsä on säilynyt luonnontilaisena yli 50 vuotta. Arkistokuva.Risto Degerman / Yle

Korkein hallinto-oikeus on kieltänyt Metsähallituksen Oulujärven Kaarresalon ja Kuostonsaaren Natura-alueelle suunnitellut hakkuut.

KHO:n mukaan Natura-alueelle suunnitellut puuston hakkuut vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.

KHO:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi tullut luonnonsuojelulain mukaisesti kieltää hakkuut, kunnes alueen Natura-arviointi on suoritettu. Metsähallituksen suunnitelluista hakkuista valittivat Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry ja Paltamon luonto ry.

Metsähallituksen suunnittelemat hakkuut olisivat olleet Kuostonsaarella 162 hehtaaria ja Kaarresalossa 45 hehtaaria. Metsähallitus perusteli hakkuusuunnitelmia taloudellisilla syillä. Vanhoissa metsissä on isoja tukkipuita.

Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat herättivät laajaa keskustelua alueen asukkaissa vuonna 2017. Jyväskylän yliopiston tutkijat kävivät kummallakin saarella ottamassa näytteitä, ja löysivät ikimetsästä erittäin uhanalaisen käävän.