BASF hakee Harjavaltaan ympäristölupaa – tehdas tuottaisi vuosittain akkumateriaalin 300 000 täyssähköautoon

Yhtiö arvioi Kokemäenjokeen johdettavan jäteveden vaikutukset vähäisiksi.

ympäristöluvat
Karttakuva tehtaan tontista
BASFin tehdas rakennetaan punaisella rajatulle alueelle.Harjavallan kaupunki

Kemian alan jättiyhtiö BASF hakee ympäristölupaa uudelle Satakuntaan Harjavaltaan sijoittuvalle akkumateriaalitehtaalle.

Harjavallan tehdas on osa BASF:n 400 miljoonan euron investointiohjelmaa akkuteknologiaan. Harjavaltaan saksalaisyhtiö on valmis sijoittamaan noin 100 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun). Tehdas toisi kaupunkiin noin sata uutta työpaikkaa.

Tehdas valmistaa akkujen raaka-ainetta. Tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa. Tämä riittäisi arvion mukaan vuosittain akkumateriaalien toimittamiseen noin 300 000 täyssähköautoon.

BASF:n jättämän ympäristölupahakemuksen mukaan tehtaalta tuleva prosessijätevesi sisältää sulfaattia ja pieniä määriä typpeä ja tiettyjä metalleja. Prosessijätevesi käsitellään ennen kuin se johdetaan Kokemäenjokeen.

BASF Battery Materials Finland Oy sanoo ympäristölupahakemuksessaan, että poistettavan veden vaikutus on vähäistä. Myös vaikutukset jokiveden lämpötilaan ja joen ekosysteemiin arvioidaan vähäisiksi ja paikallisiksi.

BASF:n tehtaalle on varattu oma tontti Harjavallan suurteollisuuspuiston läheisyyteen. Aivan naapurissa on Norilsk Nickelin nikkeli- ja kobolttijalostamo, josta toimitetaan akkumateriaalitehtaalle raaka-aineita.

Kun tehdassuunnitelma julkistettiin lokakuussa vuonna 2018 ilmoitettiin, että tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2020 loppupuolella.