Riverialla lupa kouluttaa 5174 opiskelijaa

Valtio rahoittaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opetuksen järjestämistä tänä vuonna 51,2 miljoonalla eurolla.

ammatilliset oppilaitokset
Kokkioppilaat leipovat
Riveria järjestää ammatillista peruskoulutusta Pohjois-Karjalassa. Kuvassa kokiksi opiskelevat leipomassa. Jeremias Perätalo / Yle

Ammattioppilaitos Riverian vuotuinen urakka on kouluttaa kohti ammattia liki 5 200 nuorta ja aikuista.

Tällä opiskelijamäärällä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä saa tänä vuonna opetuksen järjestämiseen valtiolta perusrahoitusta yli 34 miljoonaa euroa. Summa sisältää myös työvoimakoulutusta.

Lisäksi oppilaitos saa lisärahoitusta opintosuorituksista sekä koulutuksen vaikuttavuudesta eli työllistymisestä, jatko-opintoihin siirtymisestä ja opiskelijapalautteesta.

Kaikkiaan valtio rahoittaa Riverian koulutusta tänä vuonna yli 51 miljoonalla eurolla. Summa sisältää myös Niittylahden kansanopiston ja Pohjois-Karjalan kesäyliopiston tuen.

Viime vuonna Riveriassa suoritettiin lähes 2 000 tutkintoa.

Tuorein vaikuttavuustilasto on vuodelta 2017. Tuolloin Riveriasta valmistuneista oli Tilastokeskuksen mukaan vuodenvaihteessa 2018 töissä tai siirtynyt jatko-opintoihin liki 1 500 ammattitutkinnon suorittanutta.