1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tampere

Tampere sai luvan tekosaaren rakentamiseksi Näsijärveen ratikkaa varten

Aluehallintoviraston mukaan tekosaaren rakentaminen ei ole riski pohjavedelle. Päätöksestä aiotaan valittaa.

Tekosaari muuttaisi maisemaa Tampereen Näsijärvellä. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tampere on saanut luvan tekosaaren rakentamiseksi Näsijärveen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi vesiluvan järven täyttämiseksi Hiedanrannan edustalla.

Tulevaisuudessa ratikan on tarkoitus kulkea Santalahdesta saaren kautta Hiedanrantaan. Tekosaarelle aiotaan rakentaa myös kerrostaloja. Asuntojen määrä on vielä auki.

– Tuhansista asukkaista puhutaan, sanoo Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Saaren pinta-ala on noin 13 hehtaaria eli suunnilleen saman verran kuin parhaillaan rakennettavan Ranta-Tampellan.

Hiedanrantaan entiselle tehdasalueelle suunnitellaan kokonaan uutta asuinaluetta. Kaupunginosaan tavoitellaan 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa.

Tampereen suunnittelema vesistötäyttö on kooltaan yli 13 hehtaaria. Kuva: Antti Eintola / Yle, Google Maps

Luonnonsuojelijat valittavat päätöksestä

Aiemmin Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Näsijärven rannan täytön samaa tarkoitusta varten pohjavesiriskin vuoksi. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys aikoo valittaa myös nyt tulleesta lupapäätöksestä.

– Saaritäyttö ei poista niitä epävarmuuksia ja vaaroja, joita tähän liittyy, sanoo Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen sihteeri Jari-Pekka Tamminen.

Luonnonsuojelijat pelkäävät, että tekosaari pilaa alueen pohjaveden. Saari sijoittuisi osittain vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, ei kuitenkaan sen muodostumisalueelle. Pintavettä imeytyy pohjaveteen Näsijärven rannassa tekosaaren suunnittelupaikan kohdalla.

Pohjavesialueella sijaitsee myös Hyhkyn vedenottamo. Sieltä otetaan pohjavettä tamperelaisten talouskäyttöön. Alueella on myös Tahmelan lähde, joka on uhanalaisten hyönteisten elinpaikka.

Rannan täyttö olisi ollut kooltaan 9 hehtaaria, tekosaari yli 13 hehtaaria.

– Jos kyse on vielä isommasta täytöstä, on vaikea nähdä, miksi Vaasan hallinto-oikeus ajattelisi, että kapealla kanavalla mittavan täytön vaikutukset pohjaveteen pystyttäisiin täysin poistamaan, Tamminen sanoo.

Myös Pirkanmaan ELY-keskus suhtautuu kriittisesti tekosaaren rakentamiseen. ELY-keskus pitää puutteellisina selvityksiä tekosaaren vaikutuksesta pohjaveteen.

Aluehallintovirasto katsoo, että asiassa on esitetty riittävät selvitykset ja vaikutusten arviot asian ratkaisemiseksi. Avin mukaan pohjaveden pilaantumisvaara ei kasva, eikä myöskään Näsijärven tila heikkene.

Tampereen kaupunginvaltuuston on määrä päättää ratikan toisen vaiheen rakentamisesta viimeistään lokakuussa 2020. Kaupunki toivoo, että aikataulussa pysytään.

– Toivomme, että valitusprosessit eivät hidasta kokonaisuutta, mutta meidän pitää niihin varautua, Tampereen kaupungin Mikko Nurminen sanoo.

Saarelle tulee neljä siltaa

Aluehallintovirasto kertoo, että nyt luvan saaneessa suunnitelmassa vesistötäyttöalueen ja rannan väliin jää vähintään 36 metriä leveä vesialue. Tällä pyritään välttämään haitat pohjavesialueelle.

Tekosaaren itäpäähän rakennetaan raitiotiesilta sekä toinen silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Länsipäähän tulee myös raitiotiesilta sekä yhdistetty ajoneuvo- ja kevyenliikenteen silta.

Samalla aluehallintovirasto myönsi valmisteluluvan suojaverhon asennukseen, uppotukkien poistoon suojaverhon reitiltä ja sisäpuolelta sekä havaittujen vedenalaisten kohteiden poistoon.

Suojaverhon on tarkoitus vähentää saaren rakennustöiden vaikutuksia vedenlaatuun. Muutoin virasto hylkäsi Tampereen kaupungin valmistelulupahakemuksen.

Lisäksi virasto antoi Tampereen sähkölaitokselle luvan siirtää Lielahden voimalaitoksen putkia. Niitä täytyy siirtää tekosaaren rakentamisen vuoksi.

Tampere aikoo täyttää järveä Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustyömaalta kuljetettavilla louheilla. Mahdollisesti muutakin louhetta käytetään.

Lue lisää:

Hallinto-oikeus: Tampere ei saa täyttää Näsijärven rantaa – ratikka yritetään saada kulkemaan tekosaaren kautta