Hattulan valtuusto haluaa työsuojeluilmoituksen käsittelyyn lisäaikaa

Valtuusto käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan kahden johtavan viranhaltijan kesällä 2019 tekemää työsuojeluilmoitusta.

Hattula
Kunnanvaltuuston puheenjohtajan nuija
Yle

Hattulan kunnanvaltuusto haluaa lisätietoa kahden johtavan viranhaltijan työsuojeluilmoitukseen johtaneesta kiistasta. Hattulan valtuusto velvoitti kunnanhallituksen toimittamaan tiedot ja asiakirjat kaikista työsuojeluilmoituksista vuosien 2017 ja 2019 välillä.

Asia päätettiin valtuuston ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 20. tammikuuta.

Kiistassa on kyse teknisen johtajan Juha Prittisen ja sivistysjohtaja Jari Wihersaaren viime syksynä tekemistä työsuojeluilmoituksista. Niiden mukaan Prittinen ja Wihersaari ovat joutuneet kunnanhallituksen työpaikkakiusaamisen kohteiksi.

Valtuutettu Kaj Nordenswan (kesk.) käytti ensimmäisen puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että kunnanhallitus ei nauti hänen luottamustaan. Nordenswan esitti, että hallituksen tulisi tästä syystä pyytää eroa.

– Esiin tulleiden seikkojen valossa minulle on tullut sellainen käsitys, että hallitus ei nauti luottamustani valtuutettuna. Asioita on sotkettu ja toiminta on sen tasoista, että kunnanhallituksen tulisi pyytää eroa ja meidän tulisi valita uusi kunnanhallitus tilalle.

Valtuutettu Ritva Viitala (kesk.) kannatti Nordenswanin esitystä.

Hattulan kunnanjohtaja Katariina Koivisto nosti esiin kuntalain kohdan, jonka mukaan luottamushenkilöiden erottaminen tai kunnanjohtajan irtisanominen voivat tulla vireille vain kunnanhallituksen esityksenä tai vähintään, kun neljäsosa valtuutetuista tekee sitä koskevan aloitteen.

Hattulassa aloite vaatisi yhdeksän valtuutetun tuen.

Valtuutetut peräänkuuluttavat avointa keskustelukulttuuria

Valtuutettu Hanna Jokinen (vas.) totesi, että työsuojelukiistassa joitakin henkilöitä on leimattu ilman, että heillä olisi ollut mahdollisuus puolustautua.

– Itse kaipaisin lisätietoa siitä, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Asiat tulisi selvittää juurta jaksain ennen kuin aletaan jakamaan irtisanomiskortteja.

Myös Tuomas Nieminen (vas.) toivoi yhtenäisyyttä päätöksentekoon.

– Tämä episodi on mielestäni merkki tietynlaisesta oireilusta, mitä kunnan toiminta- ja keskustelukulttuuriin liittyy.

– Kuntaan on selkeästi pesiytynyt tietynlainen epäluottamuksen siemen. Toiminta- ja keskustelukulttuuri ei tervehdy itsestään, vaan se lähtee aika pienistä asioista. Katsotaan silmiin, kun tervehditään ja kuunnellaan, kun toisella on jotain sanottavaa, totesi Nieminen.

Pykälän sulkemisen jälkeen Elise Oikari (kd.) teki vielä ponsiesityksen. Oikari totesi, että koko prosessi kertoo tulehdustilasta organisaation johdossa.

– Toivon ehdottomasti, että kunnanjohtaja aloittaa asian suhteen työnohjauksellisen prosessin. Kaikkien osapuolten on istuttava pöydän ääreen keskustelemaan rehellisesti naamatusten.