1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Meri- ja rannikkoliikenne

Merenkulussa odotettavissa vastatuulta – talouden yleinen epävarmuus merkittävin kasvun karikko

Varustamobarometrin mukaan noususuhdanne on taittumassa.

Meri- ja rannikkoliikenne
Konttilaiva matkalla Vuosaaren satamaan.
Merikuljetusrahtien hinnat ovat aiempien vuosien tapaan laskussa.Petteri Bülow / Yle

Aiempien vuosien noususuhdanne merenkulkualalla näyttää olevan päättymässä uusimman varustamobarometrin mukaan. Kehitys nähdään aiempaa heikompana tulevan vuoden aikana.

Varustamoalan johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä kartoitetaan vuosittain Turun yliopiston Brahea-keskuksen alaisuudessa julkaistavassa katsauksessa.

Merkittävin kehittymisen ja kasvun este tarkastelujaksolla oli talouden yleinen epävarmuus.

Lisäksi huolenaiheina olivat osaavien meripuolen työntekijöiden saamisen vaikeus ja työvoimakustannusten nousu.

Ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista uskoo hidastumisen olevan kuitenkin väliaikaista.

– Luotamme vahvasti, että merenkulku- ja varustamoalan yleinen kehitysmyönteisyys onnistuu kääntämään näkymät lähitulevaisuudessa jälleen positiiviksi. Näkemystämme tukevat esimerkiksi viime aikoina julkistetut uudet alustilaukset, toteaa Saarimäki.

Rahtiliikenteessä hieman synkkiä pilviä

Itämeren ja Pohjanmeren alueen kuljetuskysyntä on notkahtanut, eikä tilanteen juuri ennusteta muuttuvan tulevan vuoden aikana. Myös Suomen meriliikenteen vientiä ja tuontia kuvaavat ennusteet ovat heikentyneet merkittävästi edellisestä jaksosta.

Merikuljetusrahtien hinnat ovat aiempien vuosien tapaan laskussa. Polttoaineen hinnan nousu on usean vuoden jälkeen taittunut, joskin hintojen arvioidaan nousevan tulevan jakson aikana.

Investoinnit Suomen ja ulkomaiden väliseen liikenteeseen ovat laskeneet vuoteen 2018 verrattuna vain hieman, ja tilanteen uskotaan jatkuvan kohtuullisen hyvänä. Vaihtelu eri varustamojen välillä on tosin barometrin mukaan melko suurta.

Varustamoiden liikevaihdon lasku on ollut maltillista. Tilanteen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Myös kapasiteetin käyttöaste on laskenut hieman, mutta laskun uskotaan olevan väliaikainen.

Lievässä nousussa ollut suomalaisten varustamoiden markkinaosuus on kääntynyt laskuun.

Barometrin teemakysymys koski vuonna 2020 voimaan astunutta globaalia polttoaineen rikkipitoisuusrajaa, jolla ei vastaajien mukaan ole vaikutusta heidän varustamonsa toimintaan eikä koko Suomen merikuljetuksiin.

Toisella teemakysymyksellä kartoitettiin varustamoiden käsityksiä siitä, miten rahdinantajat arvostavat vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Nämä tekijät nähtiin kilpailuetuina, mutta toisaalta tuotiin esiin, että vastuullisemmasta toiminnasta syntyvistä kustannuksista ei olla valmiita maksamaan.