Uusi vesijohto käyttöön Kurkimäen ja Hiltulanlahden välillä – värjääntyneen veden riski koholla keskiviikkona ja torstaina

Kuopion Vesi on rakentanut alueiden välille uuden vesijohdon ja jätevesiviemärin.

vesihuolto
Kartta alueesta, jossa vedenlaatuhäiriöiden riski on koholla.
Vedenlaatuhäiriöt ovat mahdollisia karttaan violetilla rajatulla alueella.Kuopion Vesi

Uuden vesijohdon käyttöönotto Kuopion Kurkimäen ja Hiltulanlahden välillä saattaa näkyä keskiviikkona ja torstaina värjääntyneenä hanavetenä.

Alueella asuvien kannattaa varata talousvettä astioihin varmuuden vuoksi ennakkoon.

Laatuhäiriöiden riski on koholla, koska veden virtaussuunta putkistoissa muuttuu vesijohdon käyttöönoton yhteydessä. Painevaihtelut saattavat irrottaa rauta- ja mangaanisaostumia vesijohtojen seinämistä.

Kuopion Vesi varautuu huuhtelemaan tarvittaessa verkostoa, jos häiriöitä ilmenee.

Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti.

Mahdollisista laatuhäiriöistä voi ilmoittaa Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystykseen, jonka puhelinnumero on 017 185 362.

Uuden vesijohdon pitäisi parantaa vedenjakelun toimitusvarmuutta. Veden laadussa ei tapahdu muutoksia, vaan vesi tulee edelleenkin Itkonniemen vesilaitokselta.

Kuopion Vesi on rakentanut samassa yhteydessä alueiden välille uuden jätevesiviemärin.

Kurkimäen ja sen ympäristössä toimivien vesiosuuskuntien alueiden jätevedet johdetaan jatkossa käsiteltäväksi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle ja Kurkimäen jätevedenpuhdistamon toiminta lakkaa.

Puhdistamo toimii jatkossa siirtopumppaamona.