Jyväskylässä Tourujoen kunnostus etenee – uusi koskiosuus rakennetaan Kankaan alueelle

Nyt käynnistyneen rakennesuunnittelun on määrä valmistua tämän vuoden aikana.

Havainnekuva Kankaan alueen koskimaisesta jokiuomasta. Kuva: Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin massiivinen Tourujoen kunnostushanke etenee.

Hanke on valtakunnallisestikin ainutlaatuinen, sillä se vaatii jokeen isoja muutoksia, muun muassa uuden koskiosuuden rakentamisen ja vanhan uoman leventämisen.

Kaupunki on aloittanut joen kunnostuksen rakennesuunnittelun konsulttinaan Ramboll Finland Oy.

Suunnitelmien on määrä valmistua tämän vuoden aikana.

Rakennesuunnittelu sisältää muun muassa Tourujoen ylittävän Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen ja Kankaan asuinalueen kohdalle tulevan uuden koskimaisen jokiuoman tarkemman suunnittelun.

Joki kunnostetaan noin kilometrin matkalta.

Tavoitteena on palauttaa Tourujoki vesivoimalan toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, mikä mahdollistaisi vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen sekä joen nykyistä paremman virkistyskäytön (siirryt toiseen palveluun) (video Tourujoesta).

Kaupunki arvioi varsinaisten rakennustöiden alkavan vuonna 2021 ja rakentamisen kestävän kahdesta kolmeen vuotta.

Toteutuksen kustannusarvio on yleissuunnitelman pohjalta noin kuusi miljoonaa euroa.