Yritysjohtajien suurin pelko on yritystoiminnan liian tiukka sääntely – ilmastonmuutos ei mahdu kymmenen suurimman uhkatekijän joukkoon

Tietoisuus ilmastonmuutoksen uhasta kasvaa nopeasti etenkin Länsi-Euroopassa ja Aasiassa.

yritysjohtajat
Saksan Messujen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jochen Kockler ja Latinalaisen Amerikan yritysjohtajia.
Saksan Messujen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jochen Kockler ja Latinalaisen Amerikan yritysjohtajia.Luis Ramirez / EPA

Talousanalyysejä tekevä PriceWaterhouseCoopers-yhtiö (PwC) on julkaissut vuosittaisen kyselynsä (siirryt toiseen palveluun), jossa suuryritysten johtajat arvioivat tulevan vuoden näkymiä. Nyt julkaistuun raporttiin on haastateltu 1 581 johtajaa 83 maasta.

Kyseessä on jo 23. PwC:n johtajakysely. Aiemmat kyselyt ovat huomattavan kyenneet hyvin ennakoimaan vuoden talouskehitystä.

Johtajat saivat vastata, mitkä asiat heitä erityisesti huolettivat oman yrityksen kasvumahdollisuuksien näkökulmasta. Heille annettiin pitkä lista vaihtoehtoja.

Suurimmaksi pelonaiheekseen johtajat nimesivät valtion taholta tulevan liian tiukan sääntelyn. Sama aihe oli ykkösenä edellisessäkin kyselyssä.

Tilastografiikka
Ilkka Kemppinen / Yle

Toisena ja kolmantena olivat kauppakiistat ja talouskasvun epävarmuus. Kauppakiista liittyi Yhdysvaltain ja Kiinan toisilleen asettamiin tulleihin ja syytöksiin epäasiallisesta kilpailusta. Kauppakiistelyn yksi seuraus on talouskasvun epävarmuus.

Maailmanlaajuisella tasolla neljänneksi suurimpana uhkana koettiin kyberuhat eli tietoverkkojen kautta tapahtuvat tietomurrot ja yritysvakoilun. Pohjoisamerikkalaisten yritysjohtajien keskuudessa tämä oli ylivoimaisesti suurin pelonaihe. Joka toinen pohjoisamerikkalainen yritysjohtaja luonnehti kyberrikollisuuden hyvin vakavaksi riskiksi omalle yritykselleen.

Toisaalta esimerkiksi Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa kyberuhkaa ei noteerattu juuri lainkaan.

Työntekijöiden uudet vaatimukset ja populismi

Noin kolmannes yritysjohtajista arvioi, että osaavan työvoiman löytäminen on muuttumassa yhä suuremmaksi ongelmaksi.

PwC on itse todennut, että tulevaisuudessa eniten kaivataan työntekijöitä, joilla on osaamista tieteen, konetekniikan, teknologian ja matematiikan alueilta, mutta jotka pystyvät myös työskentelemään ihmisten kanssa, eli heillä on luovuutta, empatiataitoja ja yhteistyökykyä.

Automaatio on viemässä mekaaniset työtehtävät, mikä osuu vähiten koulutettuun työvoimaan. Samaan aikaan eri alojen koulutettuja ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän. Työvoiman liikkuvuus on tuolloin entistä tärkeämpää.

Työntekijä Szentgotthardin autotehtaalla Unkarissa.
Työntekijä Szentgotthardin autotehtaalla Unkarissa.Gyorgy Varga / EPA

Suurten talousuhkien joukossa ovat myös protektionismi ja poliittinen populismi. Protektionismi eli valtion omien kauppaetujen suojaaminen muiden kustannuksella on suuri huolenaihe erityisesti vientikaupasta elävässä Aasiassa.

Latinalaisen Amerikan yritysjohtajat nostavat populismin suurimmaksi huolenaiheekseen. Tämä on kiinnostavaa, koska maanosan suurimman talouiden, Brasilian johdossa on populistisesta politiikastaan tunnettu presidentti Jair Bolsonaro.

Ilmastonmuutos nousussa

Ilmastonmuutos ja luonnonympäristöjen tuhoutuminen on suuryritysten huolilistalla vasta yhdennellätoista sijalla. Tästä huolimatta PwC uskoo, että käänne ilmaston huomioimisessa on tapahtunut myös yritysjohtajien mielissä.

Ilmastonmuutoksen huolenaiheekseen nostavien yritysjohtajien osuus on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Tällä hetkellä noin neljännes yritysjohtajista on "vahvasti sitä mieltä", että vihreät investoinnit tuovat yritykselle maine-etua, uusia tuotteita ja mahdollisuuden hyödyntää valtioiden hallinnollisia ja taloudellisia kannustimia toimintaan ilmastonmuutosta vastaan.

Aurinkopaneeleja talon katolla Bangkokissa, Thaimassa.
Aurinkopaneeleja talon katolla Bangkokissa, Thaimassa.Diego Azubel / EPA

Pisimmällä ilmastonmuutoksen huomioimisessa ovat eurooppalaiset ja aasialaiset yritykset. Näillä alueilla on tehty tiukimmat poliittiset tavoitteet lopettaa ilmastopäästöt tietyissä aikarajoissa. Tavoitteet ohjaavat yritysten toimintaa.

Etenkin Kiinassa mielipiteet ovat muuttuneet nopeasti. Kymmenen vuotta sitten kiinalaisista yritysjohtajista vain kaksi prosenttia näki ilmastokriisissä toimintamahdollisuuksia omalle yritykselleen. Nyt osuus on 47 prosenttia.

PwC huomauttaa, että maapallolla vallitsee suuria eroja sen mukaan, kuinka ilmastonmuutos ja sen tuomat vaatimukset yritysten toiminnan muutokselle on otettu huomioon.

Lähi-idän maat ovat riippuvaisia öljynkulutuksesta ja -kaupasta. Tästä huolimatta harva Lähi-idässä toimiva yritys on tehnyt arviota siitä, miten se siirtyisi "vihreään" talouteen ja mitä tämä edellyttäisi.

PwC:n mukaan yksi syy yritysten haluttomuuteen lähteä toimimaan ilmastoasioissa on se, että tällä saralla muutokset kestävät kauan. Harva yritysjohtaja on näkemässä toimien tuloksia.

Samaan aikaan varsinkin nuoret kuluttajat vaativat ilmastonmuutoksen huomioimista yritystoiminnassa.

Onko 2020 talouslaman vuosi?

Vuoden 2020 talousnäkymiä leimaa suuryritysten johtajien mielestä ennen muuta talouskasvun hidastuminen, joka on seurausta maailmantalouteen iskeneestä epävarmuudesta.

Vain 27 prosenttia haastatelluista kertoi olevansa "hyvin luottavaisia" sen suhteen, että heidän yrityksensä kannattavuus paranee tänä vuonna. Näin alhaista lukua ei ole kyselyissä saatu sitten vuoden 2009.

PwC:n mukaan näkymien heikkeneminen on erityisen selvää Pohjois-Amerikassa, missä jopa 63 prosenttia yritysjohtajista uskoi maailmantalouden kasvun hidastuvan.

Kaksi vuotta sitten vastaava osuus johtajista uskoi päinvastoin talouskasvun kiihtyvän. Tuolloin Yhdysvalloissa kasvua vauhdittivat republikaanihallinnon tekemät vero- ja työvoimalakien muutokset. Näiden toimien vetovaikutus näyttää nyt loppuneen.

Silti suurin syy uskoon kasvun hidastumisesta oli selvästikin Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiista, joka tuotti talouteen valtavasti epävarmuustekijöitä.

Analyysi: Syntyykö seuraava kauppasota Yhdysvaltojen ja EU:n välille? EU yrittää taivutella Donald Trumpia digijättien verollepanoon tänään

Kysely tehtiin syksyllä, eikä siihen ehtinyt maiden joulukuussa tekemä sopimus, jolla osa kauppakiistasta sovittiin. Sopu on huomattavasti vähentänyt paineita, mikä on heijastunut esimerkiksi pörssikurssien nousuna.

PriceWaterhouseCoopersin raportti julkaistiin Davosin talouskokouksen yhteydessä.

Trump Davosin talouskokouksessa: "Amerikka voittaa vahvemmin kuin koskaan" – Thunberg sanoi, että mitään ei ole tehty ilmaston hyväksi