Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelma valmis – suunnitteilla hotelli, ravintoloita ja asuintaloja

Riihimäki varautuu asemanseudun ja keskustan alueella noin 5 000 asukkaan lisäykseen tulevien vuosikymmenten aikana.

Riihimäki
Havainnekuva Riihimäen Jokikylän asuinalueesta
Havainnekuva Jokikylään Vantaanjoen ympärille suunnitellusta asuinalueesta.LSV-Jolma-TUPA / Riihimäen kaupunki

Vastikään valmistuneessa Riihimäen asemanseudun suunnitelmassa esitetään, että tulevaisuudessa seudun ytimen muodostavat veturitallit, Voimalan rakennus ja uuden monitoimitalon alue.

– Alueesta halutaan kaupunkilaisten arjen ja vapaa-ajan kohtaamispaikka. Kaupungin elinvoiman kannalta alueen potentiaalin esiin saaminen on erittäin tärkeää, kertoo Riihimäen elinvoimajohtaja Mika Herpiö.

Yleissuunnitelmassa veturitallien alueelle ja Voimalaan on suunniteltu esimerkiksi hotelli ja ravintola- sekä liiketiloja.

– Voimalaan ja veturitalleille toivotaan myös kulttuuripalveluita, joka tekisivät kaupunkilaisille tärkeistä, entisistä teollisuusrakennuksista osan kaupunkikeskustaa, kertoo yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala.

Matkalan mukaan myös julkiselle taiteelle on osoitettu paikkoja esimerkiksi Peltosaaressa ja Jokikylässä.

Voimalan, veturitallien ja uuden monitoimitalon osalta toteutus edellyttää sopimista nykyisten maanomistajien kanssa. Neuvottelut alueella maata omistavan Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa jatkuvat yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Asemanseudulle ja keskustan alueelle odotetaan 5 000 uutta asukasta

Riihimäki varautuu asemanseudun ja keskustan alueella noin 5 000 asukkaan lisäykseen tulevien vuosikymmenten aikana.

Ensimmäisenä asemanseudun yleissuunnitelmasta toteutetaan Jokikylän uusi asuinalue, joka muodostuu Vantaanjoen ympärille. Alueelle rakennetaan virkistymiseen sopiva puisto vesialueineen, jota asuinrakennukset suojaavat rata- ja liikennemelulta.

Havainnekuva Riihimäen asemanseudusta ilmasta kuvattuna
Havainnekuva Riihimäen asemanseudusta.LSV-Jolma-TUPA / Riihimäen kaupunki

– Jokikylään voisi valmistuessaan sijoittua 1 500 uutta asukasta. Jokikylään pyritään suunnittelemaan korkeatasoista asumista, joka houkuttelee uusia aseman ja palveluiden läheisyyttä arvostavia riihimäkeläisiä, Herpiö kertoo.

Jokikylään uutta asumista on suunniteltu 44 000 kerrosneliötä. Alueen toteutuminen voi käynnistyä jo vuoden 2022 aikana.

Riihimäen tekemän palveluverkkoehdotuksen mukaan monitoimitalo rakentuu Peltosaareen, aseman tuntumaan vuoteen 2025 mennessä. Alikulun ansiosta radan itäpuolesta tulee osa keskustaa.

Monitoimitalo palvelee tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kaupungin hallinnon toimipisteenä. Tämän lisäksi taloon on ajateltu liikunta- ja pysäköintitiloja.

Suunnitelmia tehty yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa

Kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kädenjälki näkyy asemanseudun yleissuunnitelmassa. Kaupunkilaisilta ja eri sidosryhmiltä kerättiin tietoa ja näkemyksiä viime vuonna muun muassa työpajoissa, esittely- ja keskustelutilaisuudessa ja karttakyselyllä.

– Kaupunkilaiset haluavat etenkin Vantaanjoen näkyvämmäksi osaksi kaupunkirakennetta. Tämä toteutuu nyt Jokikylässä, kertoo kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo.

Kaupunginhallitus käsittelee yleissuunnitelmaa kokouksessaan maanantaina 27. tammikuuta. Kaupunginvaltuusto ottaa asiaan kantaa maanantaina 3. helmikuuta.

Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunki aloittaa asemakaavan valmistelun Jokikylän alueelle. Keskustan yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy loppuvuodesta 2020.

Asemanseudun yleissuunnitelman laati kolmen arkkitehtitoimiston työyhteenliittymä LSV-Jolma-TUPA yhdessä kaupungin virkamiesten kanssa. Maisema- ja hulevesisuunnittelusta vastasi Nomaji Oy ja liikennesuunnittelusta Ramboll Oy.

Lue myös: Riihimäki taiteilee taloutensa tasapainon kanssa – palveluihin muutoksia, myös osa maksuista nousee (siirryt toiseen palveluun)