Tampere lisää nopeusvalvontaa: Uuden sukupolven kameroita ensimmäisenä Hervannan valtaväylälle ja Kangasalantielle

Uusia kameratolppia rakennetaan vuosina 2020–2024 kaupungin budjetin mukaan.

nopeusvalvontakamera
Uudenmallinen nopeusvalvontakamera.
Uuden sukupolven kameroita on jo käytössä esimerkiksi 6-tiellä.Ismo Pekkarinen / AOP

Tampere lisää peltipoliiseja vilkkaimpien katujen varrelle. Käyttöön otetaan ensimmäistä kertaa uuden sukupolven kamerat, jotka mittaavat ajonopeuksia perinteisia kameroita pidemmältä matkalta.

Uusia kameratolppia rakennetaan vuosina 2020–2024 kaupungin budjetin mukaan. Tarkempi suunnittelu alkaa keväällä.

Kaupunki on pannut uudet valvontapaikat kiireellisyysjärjestykseen, jossa ne toteutetaan.

Kiireellisyysluokka 1:

  • Hervannan valtaväylä
  • Kangasalantie

Kiireellisyysluokka 2

  • Messukyläntie
  • Kalevantie
  • Nuolialantie
  • Sammon valtatie
  • Aitolahdentie
  • Nokiantie
  • Lempääläntie-Viinikankatu-Kalevan puistotie

Muualla Suomessa uusia kameroita on tällä hetkellä käytössä valtateillä 4 ja 6 sekä Oulun ja Helsingin keskustoissa. Kuvat ja kuvien tiedot siirtyvät kameroista langattomasti poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen.

Uuden polven kameroita tulee Suomeen 150, kameratolppia ainakin 500.

Perinteisiä kameratolppia vain muutama

Perinteistä valvontaa Tampereen kaupungin hoitamalla alueella on vain Hatanpään valtatiellä. Lahdenperänkadun ja Lempääläntien eritasoliittymän itäiseen ramppiin on valmistumassa uusi valvontapiste.

Pirkanmaan Ely:n vastuulla olevat kameratolpat löytyvät Teiskontieltä eli 12–tieltä ja Paasikiventieltä eli kantatieltä 65.

Nykyisiä kameratolppia huolletaan ja uusitaan tarpeen mukaan.

Valvonta vähentää onnettomuuksia

Kaupungin tavoitteena on vähentää onnettomuuksia. Tuoreessa VTT:n tutkimuksessa automaattisen nopeusvalvonnan todettiin sekä vähentävän onnettomuuksia että alentavan ajonopeuksia.

Ylinopeutta ajaneiden osuus vähenee keskimäärin 30 prosenttia ja suurta ylinopeutta ajaneiden osuus keskimäärin 15 prosenttia valvonnan vaikutuksesta. Onnettomuudet, joissa joku loukkaantuu, vähenevät noin 17−24 prosenttia. Kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavat onnettomuudet vähenevät noin 11−24 prosenttia.

Kaupungin liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö saa vuosittain noin sata kuntalaisten palautetta liikenteestä. Syynä turvattomuuden tunteeseen mainitaan merkittävässä osassa palautteita sääntöjen rikkominen ja ylinopeudet.