1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kansliapäälliköt

Tässä muistion perustelut, joilla kansliapäälliköksi nousi Kirsi Pimiä – pystyy huomioimaan "hallitusohjelman painotukset"

Nimitysmuistiossa painotetaan Pimiän ihmis- ja perusoikeuksien tuntemusta sekä kykyä edistää hallitusohjelman tavoitteita.

kansliapäälliköt
Maria Ohisalo
Maria OhisaloJussi Nukari / Lehtikuva

Valtioneuvosto nimitti torstaina yhdenvertaisuusvaltuutettu, varatuomari Kirsi Pimiän sisäministeriön kansliapäälliköksi.

Nimityksen jälkeen julkaistusta nimitysmuistiosta selviää sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) tekemän esityksen perustelut Pimiän valinnalle sekä arviointi kolmesta kärkihakijasta.

Muistion ansioyhteenvedossa todetaan, että kolmella kärkihakijalla: Pimiällä, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarilla ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassisella on jokaisella selkeät vahvuudet, jotka ovat keskenään erilaiset.

Asiakirjassa luetellaan, että Pimiällä on sisäministeriön eli sisäasiainhallinnon tuntemusta yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävän lisäksi eduskunnan suuren valiokunnan valiokuntasihteerin sekä valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen tehtävistä.

Johtopäätöksissä kuvaillaan, että Pimiällä on ajallisesti lyhyempi kokemus johtotehtävistä kuin kahdella muulla kärkihakijalla. Perusteluiden mukaan kokonaisarviossa Pimiä kuitenkin nousee kolmikosta esille käytännössä osoitetun johtamistaidon sekä monipuolisen kokemuksensa ansiosta.

Pimiän kokemusta yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimimista kuvaillaan erityiseksi ansioksi.

Toisena erityisenä vahvuutena arvioidaan olevan Pimiän "erittäin vahva demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden sekä kansallisten ja EU:n institutionaalisten kysymysten tuntemus".

Kyky huomioida "hallitusohjelman painotukset"

Perus- ja ihmisoikeuksien painottuminen oli esillä jo kansliapäällikön tehtävän haastattelussa. Muistion mukaan haastateltavilta pyydettiin jo siinä näkemyksiä, miten perus- ja ihmisoikeudet näkyisivät heidän toiminnassaan, mikäli heidät valittaisiin.

Kun kolmen kärkihakijan keskinäistä soveltuvuutta tehtävään vertailtiin, johtopäätöksissä painotetaan sisäministeriön kansliapäällikön tehtävän menestyksekkään hoitamisen edellyttävän kykyä johtaa määrätietoisesti "hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita" tuloshakuisesti huomioiden "hallitusohjelman painotukset".

– Tällä hallituskaudella sisäasiainhallinnossa korostuvat erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset sekä niiden kehittäminen sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta, perusteluissa lukee.

Sisäministerinä Ohisalo on alusta asti painottanut haluavansa laajentaa turvallisuuden käsitettä, ja tuovansa esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyn ja ilmastopolitiikan osaksi keskustelua kansallisesta turvallisuudesta.

– Pimiän voidaan katsoa omaavan nimitysperusteiden kokonaisharkinnan perusteella parhaat edellytykset sisäministeriön kansliapäällikön viran menestykselliseen hoitamiseen.

Nimitystä on arvioitu poliittiseksi virkanimitykseksi. Pimiä on toiminut muun muassa oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) erityisavustajana sekä vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä. Antti Pelttari taas on toiminut muun muassa kokoomuslaisen sisäministerin Anne Holmlundin avustajana.

Lue myös:

Vihreiden Ohisalo nostamassa Kirsi Pimiän sisäministeriön johtoon – Supon johtaja jäämässä toiseksi

Miksi puolueet valitsevat omiaan korkeisiin virkoihin? Puhemies Matti Vanhanen: "En antaisi synninpäästöä millekään porukalle"

Lue seuraavaksi