Lasten altistumista kemikaaleille selvitetään Kuopiossa

Tutkimukseen otetaan viides- ja kuudesluokkalaisia koululaisia.

Kuopio
Läheltä
Yle

Kuopiossa aletaan tutkia lasten kemikaaleille altistumista osana laajaa eurooppalaista tutkimusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyrkii selvittämään, kuinka paljon alakouluikäiset lapset altistuvat terveydelle haitallisille, muovituotteiden sisältämille kemikaaleille.

Tutkijat käyvät kevään aikana kuopiolaiskouluissa värväämässä tutkittavia. Tarkoituksena on, että tutkimukseen osallistuisi 300 viidennen ja kuudennen luokan oppilasta. Kemikaalialtistumista määritetään virtsanäytteellä. Lisäksi lapsille annetaan kyselylomake ravintotottumuksista ja elinympäristöstä, minkä avulla pyritään selvittämään syitä altistukselle.

Tutkimus on määrä saada päätökseen tämän vuoden aikana.