Kuntaministeri: jopa sadalla kunnalla saattaa olla vaikeuksia selvitä tehtävistään tulevaisuudessa – siirtyykö osa palveluista isäntäkunnalle?

Parhaillaan valtiovarainministeriössä koostetaan kuntien tilannekuvaa kartoittavaa selvitystä.

kunnat
Vaakunoita kunnantalon seinällä
Kunnista osan tilanne näyttää huolestuttavalta.Mauri Ratilainen / AOP

Valtiovarainministeriössä koostetaan parhaillaan hallitusohjelmaan kuuluvaa kuntien tilannekuvaa kartoittavaa selvitystä, jonka ennakkotietojen mukaan jopa noin sata kuntaa voi olla tilanteessa, että ne eivät välttämättä kunnolla selviä kaikista tehtävistään tulevina vuosina.

– Kunnat joutuvat miettimään miten tulevaisuus järjestetään palvelujen osalta niin, että tasa-arvo toteutuu kaikille kansalaisille eri puolella Suomea, kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) sanoo.

Ministerin mukaan tulevaisuudessa ei todennäköisesti voida enää edellyttää, että muutaman sadan asukkaan kunnat järjestävät ja tuottavat asukkailleen samat palvelut kuin esimerkiksi tällä hetkellä yli 630 000 asukkaalle palvelut tuottava Helsinki.

Paateron mukaan osan ahdingossa olevien kuntien palveluista voisi tulevaisuudessa järjestää esimerkiksi lähistöllä oleva suurempi, niin sanottu isäntäkunta. Tämä voisi koskea esimerkiksi opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämistä.

– Tämä arvio on tehtävä siinä kohtaa kun katsotaan miten kansalaisten yhdenvertaisuus perusoikeuksien osalta toteutuu.

– Jos näyttää siltä, että tämä ei muuten onnistu niin pitää miettiä vaihtoehtoja kuten kuntien yhteistyö, vapaaehtoiset kuntaliitokset tai sitten sitä, että toinen kunta järjestää palvelut.

Ministerin mukaan tilanne kuntakentässä on hälyttävä. Ministeriössä valmisteltavan kuntien tilannekuvaa kartoittavavan selvityksen ennakkotietojen mukaan Suomen noin 300 kunnasta jo yli 80 on sellaisia, joissa syntyy alle kaksikymmentä lasta vuodessa. Väestöään nopeasti menettäviä kuntia on peräti 140. Kolmannes Suomen kunnista on alle viidentuhannen asukkaan kuntia.

Paateron mukaan kuntien välillä on suuria eroja. Aina ei isokaan ole pientä parempi.

– Isossa kuvassa näyttää kuitenkin siltä, että pienillä on ongelmia enemmän.

Ministerin mukaan ratkaisuja kuntakentän ongelmiin haetaan ensisijaisesti vapaaehtoisesti.

Paatero sanoo kuitenkin, ettei hän sulje pois sitäkään ajatusta, että valtio tulevaisuudessa määräisi ongelmissa olevalle kunnalle isäntäkunnan. Hän korostaa, että mitään tällaista poliittista linjausta ei kuitenkaan ole. Paateron mukaan perusajatuksena on turvata kaikille yhtenäiset palvelut.

Paateron mukaan laajemmat hartiat esimerkiksi koulujen rakentamiseen ja opetustoimen järjestämiseen voisivat tuoda tasalaatuisemmat palvelut kuntalaisille asuipaikasta riippumatta.

Kuntaliitto: Pakkokeinot aina viimeinen vaihtoehto

Kuntaministeri Sirpa Paateron povaamat uudistukset olisivat kuitenkin monin paikoin kivuliaita, koska Suomessa on yli sadan vuoden historia siitä, että kunnat ovat itse tuottaneet palvelunsa.

Kuntaliitossa jaetaan huoli kuntien eriytymisestä ja kuntien kyvystä vastata palveluistaan tulevaisuudessa. Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Timo Reinan mukaan kuntien välistä yhteistyötä on syytä syventää ja kehittää.

– Tämä kunnissa jo osataankin, mutta parasta mitä valtio voisi tehdä on pidättäytyä kalliista lisävelvoitteista ja joustavoittaa kuntien toimintaa ohjaavia normeja.

Reina perää myös lisää rahoitusta kuntapalvelujen turvaamiseen.

Reinan mukaan kuntien pakottaminen yhteistyöhön nykyistä laajemmin on viimeinen keino ja vaatii painavia perusteita.

Sirpa Paatero toteaa, että perustuslaki turvaa kaikille palvelut asuinpaikasta riippumatta. Kuntakentän palveluja koskeva remonttikaan ei näin ollen välttämättä suoraan vaikuttaisi ihmisten elämään.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina korostaa, että myös kunnan asukkaiden itsehallintoon kuuluvat vaikutusmahdollisuudet tulee turvata kaikenlaisissa yhteistyömalleissa. Myös Paatero sanoo pitävänsä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamista tärkeänä.

Kuntien asemaan, tehtäviin ja rahoitukseen vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi myös valmisteilla oleva sote-uudistus.