Eksote on yrittänyt petrata lääkehoidon turvallisuutta kotihoidossa – Valvira antaa selvityksensä pian

Eksoten on täytynyt petrata lääkehoidon turvallisuutta kotihoidossa. Valvira antaa apulaisoikeusasiamiehelle selvityksensä lääkehoidon tilasta maaliskuun loppuun mennessä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Lyricaa käytetään myös huumausaineena.
Eksoten lääkehoidon turvallisuus ja lääkehoitoon osallistuvien hoiva-avustajien ammattitaito ovat olleet apulaisoikeusasiamiehen tarkastelussa.MOT / Yle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyytää Eksotelta selvitystä kotihoidon lääkehoidosta.

Valviran selvityspyyntö liittyy eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Eksoten kotihoidosta tekemään päätökseen.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kiinnitti erityistä huomiota lääkehoidon turvallisuuteen ja lääkehoitoon osallistuvien hoiva-avustajien ammattitaitoon. Hän kehottaa Valviraa muun muassa opastamaan Eksotea lääkehoidon turvallisuuden kehittämisessä.

Valviran on annettava apulaisoikeusasiamiehelle selvitys Eksoten kotihoidon lääkehoidon tilasta maaliskuun loppuun mennessä.