Apulaisoikeuskansleri: ympäristöministeriö laiminlöi velvollisuuksiaan – vuosittainen ilmastokertomus jäi toimittamatta

Vaikka laki on ollut voimassa jo vuodesta 2015, ensimmäinen ilmastovuosikertomus toimitettiin eduskunnalle vasta kesäkuussa 2019.

oikeuskanslerit
Mikko Puumalainen
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pyysi ympäristöministeriöltä selvitystä ilmastokertomuksen lähettämisestä.Yle

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan ympäristöministeriö on laiminlyönyt velvollisuuksiaan, kun se ei toimittanut laissa säädettyä ilmastovuosikertomusta eduskunnalle.

Vuonna 2015 voimaan tulleen lain mukaan hallituksen on toimitettava eduskunnalle joka vuosi tiedot päästökehityksestä, päästövähennystavoitteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämistä lisätoimista.

Ympäristöministeriö vastaa vuosikertomuksen kokoamisesta. Vaikka laki on ollut voimassa jo vuodesta 2015, ensimmäinen ilmastovuosikertomus toimitettiin eduskunnalle vasta kesäkuussa 2019, apulaisoikeuskanslerin tiedotteessa kerrotaan.

Ministeriö: tarkat säännökset puuttuivat

Ympäristöministeriö perustelee asiaa sillä, että laissa ei ollut tarkkoja säännöksiä siitä, milloin ensimmäinen vuosikertomus piti antaa. Ministeriön mukaan ensimmäistä vuosikertomusta alettiin valmistella vuoden 2018 lopulla, eikä sitä olisi voitukaan antaa ennen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan hyväksymistä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ministeriön perustelut eivät olleet oikeudellisesti päteviä, vaan ilmastokertomus täytyy antaa eduskunnalle joka vuosi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan vuosittainen ilmastokertomus on yksi keino tiedottaa päätöksentekijöitä ja turvata kansalaisten oikeus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Apulaisoikeuskansleri selvitti asiaa omasta aloitteestaan.

Oikeuskanslerinviraston tehtävä on valvoa hallituksen, ministeriöiden ja muiden julkista tehtävää hoitavien virkatoimien lainmukaisuutta. Oikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerit voivat ratkaisuissaan antaa huomautuksia, kiinnittää huomiota hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn tai vakavissa tapauksissa määrätä syytteen nostettavaksi.