Riihimäellä tutkitaan öljyvuotoa – öljyä virtaa Vantaanjokeen sadeveden mukana

Pelastuslaitos on vienyt paikalle puomit ja vesilaitos selvittää kaupungin kanssa tarkemmin, miten öljyä pääsee veteen.

öljyvuodot
Uutisvahdin läheltä-listan markkinointikuva, jossa kartta
Yle

Riihimäellä selvitetään, miksi Vantaanjokeen pääsee öljyä sadeveden mukana. Ohikulkija hälytti pelastuslaitoksen paikalle havaittuaan öljyä vedessä Teollisuuskadun tuntumassa. Paikka sijaitsee Parooninmäen asuinalueen lähistöllä.

Pelastuslaitos on laittanut muutaman purkuputken edustalle puomit, joilla pyritään minimoimaan öljyn leviäminen jokeen.

– Tässä vaiheessa on mahdotonta antaa arviota määrästä, koska virtaamat ovat massiiviset, kertoo palomestari Mika Hulkko.

Lähistöllä toimii useita yrityksiä.

Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Vesi Oy etsivät öljyn alkuperää.

– Öljyä tulee hulevesilinjasta, sanoo verkostopäällikkö Jukka Salminen Riihimäen Vesi Oy:stä.

Epäilynä onkin, että vuoto on jollain kiinteistöllä.

– Ainakaan tiealueella ei ole näkynyt lähdettä. Veden pinnalla on selvä öljykalvo, mutta tietoa öljyn määrästä ei ole, kertoo puolestaan Riihimäen kaupungin ympäristötarkastaja Riina Lehtinen.