Eksoten työntekijöiden tyytyväisyys työyhteisöön on parantunut, mutta korjattavaa löytyy edelleen

Eksote toteutti työhyvinvointikyselyn vuonna 2019. Työntekijöiden mielestä suurimpia haasteita ovat epävarmuus työn jatkumisesta ja pelko siitä, että työmäärä ylittää sietokyvyn.

työhyvinvointi
eksote
Mikko Savolainen/Yle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten työntekijöiden tyytyväisyys työyhteisöön on parantunut. Työ koetaan mielekkäänä ja lähiesimiesten toiminta on valtaosin oikeudenmukaista ja kannustavaa.

Tiedot perustuvat vastikään julkaistuun Eksoten hyvinvointikyselyyn. Vuonna 2019 tehtyyn kyselyyn vastasi 3 337 eksotelaista eli 69 prosenttia kaikista työntekijöistä.

Eksoten työhyvinvoinnissa riittää kuitenkin kehittämistä. Työntekijöiden mielestä suurimpia haasteita ovat epävarmuus työn jatkumisesta ja pelko siitä, että työmäärä ylittää sietokyvyn.

Eksotessa on parhaillaan meneillään yt-neuvottelut. Henkilöstön vähennystarve on noin 105 henkilötyövuotta.

Myös asiakasväkivalta ja organisaation päätöksentekoon liittyvät asiat huolestuttavat Eksoten henkilökuntaa.

Kyselyn tulosten pohjalta Eksoten työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan organisaation eri tasoilla tammi-huhtikuussa 2020.