1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. toimeentulotuki

Skitsofreniaa ja lääkkeiden väärinkäyttöä – Toimeentulotukea saavilla muita nuoria enemmän mielenterveysongelmia

Mielenterveysongelmia on jopa kuusinkertainen määrä työssä käyviin tai opiskeleviin nuoriin verrattuna.

Tutkimuksen mukaan toimeentulotukea saavilla miehillä oli psykiatrinen diagnoosi kuusi kertaa yleisemmin kuin muilla 18–34-vuotiailla. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Köyhyys ja sairaudet kulkevat käsi kädessä, tämä tiedetään vanhastaan.

THL:n uusi tutkimus tarkentaa tuota kohtalonyhteyttä: nuorten mielenterveysongelmilla näyttäisi olevan vahva side toimeentulotukeen.

Toimeentulotuki on sosiaaliturvan viimeinen oljenkorsi, joka on tarkoitettu lyhyeksi kriisiavuksi, mutta joka yhä useammin on muuttunut pysyväksi tueksi.

Pääkaupunkiseudulla toimeentulotukea saa joka kymmenes 18–34-vuotias.

THL selvitti tuon joukon terveyttä ja vertasi sitä muihin samanikäisiin. Erot olivat merkittäviä.

– Toimeentulotukea saavilla miehillä oli psykiatrinen diagnoosi kuusi kertaa yleisemmin kuin muilla 18–34-vuotiailla, sanoo tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo THL:stä.

Nuorilla naisilla mielenterveysongelmia todettiin vieläkin enemmän, mutta ero muihin naisiin oli hieman pienempi.

Myös psyykelääkkeiden käyttö oli huomattavasti muita yleisempää.

Mielenterveysongelmien todennäköisyys kasvoi, jos toimeentulotukea joutui nostamaan pitkään.

– Voi ajatella, että mitä pitempään tukea saa, sitä heikommassa asemassa on. Tämä ajatus vahvistui, kun katsoi terveysongelmia, Vaalavuo kertoo.

Teini-iän mielenterveysongelmat ennakoivat toimeentulotukea

Psykiatrisista diagnooseista yleisimpiä ovat mielialahäiriöt. Ne hallitsevat sekä toimeentulotuensaajien että muiden nuorten tautitilastoa.

Sen sijaan skitsofreniaa, persoonallisuushäiriöitä sekä lääkkeiden ja päihteiden käyttöön liittyviä mielenterveysongelmia oli toimeentulotukeasaaneiden joukossa muita enemmän.

– Jos ajatellaan skitsofreniaa, se on aika vakava mielenterveysongelma. Päihteiden ja lääkkeiden käyttöön liittyvät mielenterveysongelmat taas ehkä kertovat muista ongelmista, tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo tulkitsee.

Tutkimuksen mukaan sekä toimeentulotuki että mielenterveysongelmat ovat yleisempiä pienituloisista perheistä tulevilla nuorilla aikuisilla. Raha, tai sen puute, ei kuitenkaan selitä kaikkea.

– Vaikka tulisi hyvätuloisesta perheestä, todennäköisyys joutua toimeentulotuen varaan kasvaa, jos on ollut mielenterveysongelmia nuorena.

Vaalavuo korostaa varhaista puuttumista.

– Investoinnit lasten ja nuorten mielenterveyteen kaventaisivat terveyseroja ja katkaisisivat huono-osaisuuden periytymisen.

Hallitus on suunnitellut sosiaaliturvan uudistamista. Pyrkimyksenä on muun muassa vähentää toimeentulotuen pitkäaikaista käyttöä. Viime aikoina kehitys on vienyt toiseen suuntaan.

– Toimeentulotuen kestot ovat pidentyneet. Juuri tässä porukassa on terveysongelmia. Voi kysyä, onko toimeetulotuki paras tapa tukea nuoria aikuisia vai pitäisikö keksiä muita keinoja.