Hyppää sisältöön

Tutkimus: Statusautojen omistajat ovat useammin itsekkäitä kuskeja, mutta myös tunnolliset ihmiset pitävät laatuautoista

Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin lähes 2 000 suomalaisautoilijan persoonallisuutta. Vain miesten keskuudessa havaittiin yhteys itsekeskeisen persoonallisuuden ja statusautojen välillä.

Kuva: Esko Jämsä / AOP

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian professori Jan-Erik Lönnqvistin tutkimuksessa tarkasteltiin 1 892 autonomistajan persoonallisuutta.

Heille esitettiin kysymyksiä, jotka liittyivät heidän autoihinsa, ja samalla yritettiin selvittää heidän persoonallisuuttaan.

Vastausten analysointiin käytettiin viiden persoonallisuustekijän mallia, joka on yleinen tapa mitata yksilön ominaisuuksia. Malli perustuu viidelle keskeiselle persoonallisuustekijälle. Niitä ovat avoimuus, tunnollisuus, tunne-elämän tasapainoisuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja sovinnollisuus.

Lönnqvistin tutkimuksen mukaan itsekeskeiset miehet, jotka ovat riidanhaluisia, omapäisiä, epäsympaattisia ja epäempaattisia, omistavat huomattavasti muita useammin Audin, BMW:n tai Mercedeksen kaltaisen statusauton.

– Ennustimme todennäköisyyttä, jolla henkilö omistaa statusauton. Todennäköisyys siihen on korkeampi niillä henkilöillä, jotka saivat korkeammat pistemäärät itsekkyydestä, Lönnqvist sanoo.

Hän huomauttaa myös, että varallisuus on edellytys statustuotteiden omistamiselle, joten varakkaat ajavat muita useammin statusautoilla.

Myös luotettavat ajavat laatuautoilla

Toisaalta tutkimuksessa kävi ilmi, että myös toisenlainen persoonallisuustyyppi eli tunnolliset ihmiset tuntevat vetoa statusautoihin.

Nämä ovat usein kyvykkäitä, kunnianhimoisia, luotettavia ja hyvin organisoituneita. He huolehtivat terveydestään ja pärjäävät usein työelämässä.

Lönnqvist arvelee, että tunnollisten ihmisten mieltymys statusautoihin liittyy siihen, että nämä arvostavat laatua.

– Kaikilla automerkeillä on tietty imago, ja ajamalla luotettavalla autolla he viestivät samalla ulospäin olevansa luotettavia, Lönnqvist sanoo.

Yhteys tunnollisen persoonallisuuden ja statusautojen suosimisen välillä havaittiin sekä miesten että naisten keskuudessa.

Sen sijaan yhteys itsekeskeisen persoonallisuuden ja statusautojen välillä havaittiin vain miesten keskuudessa.

Lönnqvist ei osaa sanoa, mistä tämä johtuu, mutta hänen mukaansa on mahdollista, että autoilla ei ole samanlaista merkitystä statussymbolina naisille kuin miehille.

Lönnqvistin tutkimusratikkeli julkaistiin joulukuussa 2019 brittiläisessä International Journal of Psychology -lehdessä. (siirryt toiseen palveluun)