Hyppää sisältöön

Ylen kysely kansanedustajille: Oikeisto ja vihreät haluavat porrastaa ansiosidonnaisen – Vasemmisto ja puolet perussuomalaisista vastustaa

Enemmistö kyselyyn vastanneista poliitikoista on työttömyysturvan porrastuksen kannalla. Monet keskustalaiset empivät.

Työttömyysturvan porrastaminen jakaa eduskunnan ja hallituksen kahteen leiriin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

"Porrastus on epäoikeudenmukainen tulonsiirto työttömien välillä. Ratkaisu heikentäisi kannustinta työllistyä nopeasti".

"Alenemaportaat kannustaisivat entistä tarmokkaampaan työn etsimiseen."

Työllisyyden kasvattamiseksi voidaan käyttää monia erilaisia toimenpiteitä, joista osa on poliittisesti varsin kiistanalaisia. Yksi sitkeimmin keskusteluissa mukana ollut ehdotus on ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen.

Ylen kysely kansanedustajille osoittaa, että kysymys jakaa koko eduskunnan ja myös hallituksen kahtia.

Elinkeinoelämän järjestöt (siirryt toiseen palveluun) ja kokoomus (siirryt toiseen palveluun), mutta myös osa palkansaajakeskusjärjestöistä on pitänyt esillä ajatusta, että työttömyyskorvaus porrastettaisiin niin, että sen taso laskisi työttömyyden pitkittyessä.

Ajatus on, että tuen alentuminen patistaisi nykyistä tehokkaammin työttömän liikkeelle ja töihin. Vasta-argumentti taas on, että uudistus olisi epäoikeudenmukainen ja tehoton.

Vihreät oikeiston rintamassa

Yle kysyi kaikilta kansanedustajilta kantaa työttömyysturva porrastukseen. Vastauksia saatiin 124 kappaletta.

Niukka enemmistö, 54 edustajaa, kannatti porrastamista. Vastustajia oli 46. Melko suuri joukko, 24 kansanedustajaa, ei osannut ottaa asiaan selkeää kantaa.

Puolueiden mukainen vastausten jaottelu vahvistaa tunnetun tosiasian: oikeisto tukee työttömyysturvaan kajoamista, mutta vasemmisto torjuu sen.

Kaikki kokoomuksen, RKP:n ja kristillisdemokraattien vastaajat katsovat, että porrastus tulisi tehdä. Kaikki vasemmistoliiton vastaajista ja valtaosa SDP:n edustajista torjui porrastuksen ja pieni vähemmistö empi kantaansa.

Vihreiden vastaajista suurin osa kannattaa ansiosidonnaisen porrastusta. Perussuomalaisten niukka enemmistö sen sijaan vastustaa. Keskustalaisista suurin osa vastaa "En osaa sanoa" ja loput kannattavat.

Tämä jutun lopussa on taulukko, josta voit tarkistaa vaikkapa oman vaalipiirisi kansanedustajien kannat.

  • Ansiosidonnainen työttömyysturva tarkoittaa työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon sidottua työttömyyskorvausta.
  • Ansiosidonnaisen maksimikesto on 400 päivää tai alle 3 vuoden työkokemuksella 300 päivää.
  • Kun ansiosidonnainen korvauskausi päättyy, työtön putoaa työmarkkinatuelle, joka on tasoltaan alhaisempi.
  • Ansiosidonnaisen porrastuksella tarkoitetaan malleja, joissa korvauksen taso laskisi portaittain työttömyyden pitkittyessä.

Kannattajat: Tehokas toimi, joka ei kurita työtöntä

Työttömyysturvan porrastamista kannattavat kansanedustajat uskovat mallin kannustavuuteen.

– Alenemaportaat kannustaisivat entistä tarmokkaampaan työn etsimiseen, perustelee kokoomuksen Ben Zyskowicz.

Moni viittaa nykysysteemissä havaittuun ilmiöön:

– Juuri ennen ansiosidonnaisen loppumista tulee selvä työllistymispiikki, mikä kielii siitä, että kannustimet työllistymiseen ansiosidonnaisen kauden aikana heikkenevät alkukauden jälkeen, kirjoittaa Riikka Purra (ps.).

Perusteltu työllisyystoimi, joka ei kuitenkaan heikentäisi kenenkään taloudellista tilannetta.

Mikko Kärnä (kesk.) Ylen kyselyssä

Keskustan ja perussuomalaisten riveistä korostetaan, että porrastus, jossa tuen kokonaismäärä ei kasva, ei olisi leikkaus.

– Tämä olisi perusteltu työllisyystoimi, joka ei kuitenkaan heikentäisi kenenkään taloudellista tilannetta, Mikko Kärnä (kesk.) kirjoittaa.

Monien kannattajien mukaan porrastuksen työllisyysvaikutukset on selvityksissä todistettu. Myös Tanskan malliin viitataan usein. Siellä työttömyysturvan taso on korkea, mutta työttömältä vaaditaan paljon aktiivisuutta.

Kokoomuksen Pia Kauma antaa "ehdollisen" tukensa työttömyysturvan porrastukselle.

– Se miksi esimerkiksi Tanskassa on onnistuttu on edellyttänyt, että tarjolla on vastaavasti huomattavasti enemmän tukitoimia työllistymiseen.

Uudistusta kannattavat vihreät viittaavat ahkerasti asiantuntija-arvioihin porrastuksen työllisyysvaikutuksista. Porrastus kelpaisi osana työllisyystoimien kokonaisuutta.

– Vihreät suhtautuu avoimesti keskustelussa oleviin työllistämistoimiin, myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen. Tärkeintä on löytää tasapainoinen kokonaisuus useista eri työllisyystoimista, kirjoittaa Emma Kari (vihr.).

Jotkut, kuten kokoomuksen Terhi Koulumies ja vihreiden Heli Järvinen puolustavat porrastusta siksi, että se parantaisi lyhyesti työttömäksi joutuvien toimeentuloa nykyiseen verrattuna.

Vastustajat: Leikkaus vaikeimmassa asemassa oleville

SDP:n ja vasemmistoliiton kansanedustajat ja reilu puolet perussuomalaisista näkevät ansioturvan porrastamisen aivan toisin.

Vaikka turvan kokonaismäärä ei muuttuisi, malli olisi pitkään työttömänä olevalle leikkaus, vasemmistopuolueista sanotaan. Työttömyysjakson alkuvaiheen korkeampi korvaus voisi tehdä työhaluille jopa hallaa.

– Valtaosa ansiopäivärahan saajista työllistyy alle 6 kuukaudessa. Ratkaisu heikentäisi kannustinta työllistyä nopeasti, kirjoittaa Tarja Filatov (sd.).

– Malli saattaisi parantaa jo entuudestaan paremmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien tilannetta. Sen sijaan malli kohtelisi rajummin pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeimmin työllistyviä, pohtii Heidi Viljanen (sd.)

Vasemmistoliittolaiset huomauttavat lisäksi, että porrastettu malli tulisi nykyistä kalliimmaksi. Työttömyysturvamenot nousisivat, jos korkeampaa tukea maksettaisiin lyhytaikaisesti työttömänä oleville. Heitä kun on selvästi eniten.

– Tämän kompensoimiseksi turvaa jouduttaisiin leikkaamaan loppupäästä, mikä rankaisisi heikommassa työmarkkina-asemassa olevia, kirjoittaa Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

Ansiosidonnaisen porrastaminen tuskin tuo yhtään uutta työpaikkaa lisää.

Jussi Wihonen (ps.) Ylen kyselyssä.

Perussuomalaiset porrastuksen vastustajat kyseenalaistavat työttömyysturvan porrastuksen työllisyysvaikutukset. He painottavat työllistämisen edellytysten vahvistamista yritys- ja veropolitiikalla.

– Työttömiä ei pidä rankaista siitä, että työpaikkoja ei heidän lähialueillaan ole, perustelee Toimi Kankaanniemi (ps.).

Jussi Wihonen (ps.) muistuttaa, että ansiosidonnaista työttömyysturvan maksimikestoa lyhennettiin muutama vuosi sitten 500:stä 400:ään päivään, mutta uudistuksen työllisyysvaikutuksista ei ole tietoa.

– Työnantajat palkkaavat tarpeeseen. Ansiosidonnaisen porrastaminen tuskin tuo yhtään uutta työpaikkaa lisää.

Kyselyssä vain yksi vihreä kansanedustaja, Outi Alanko-Kahiluoto, vastusti porrastusta. Hän ei kuitenkaan perustellut vastaustaan.

Epävarmat: Tietoa vaikutuksista saatava lisää

Useissa vastauksissa viitataan epävarmoihin tai ristiriitaisiin tietoihin työttömyysturvan porrastamisen todellisista vaikutuksista työllisyysasteeseen.

Useimmat epävarmat keskustalaiset ja vihreät toteavat, etteivät sulje työttömyysturvan porrastamista vaihtoehtona pois, vaikka eivät kantaansa vielä ole muodostaneetkaan.

Samoin vastauksissa toistuu toteamus, että tehokkaita työllisyyskeinoja etsitään parhaillaan kolmikantaisissa ryhmissä, joiden työn tulosta on syytä odottaa, ennen kuin kantoja yksittäisistä toimista kannattaa lyödä lukkoon.

– Nyt on syytä antaa heidän tehdä työnsä rauhassa, perustelee epävarmaa kantaansa muun muassa Antti Lindtman (sd).

Lue lisäksi:

Yle kysyy säännöllisesti kansanedustajien mielipidettä ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin osana kuukausittain ilmestyvää kansanedustajakirjettä. Tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun) voit tilata yksilöidyn kirjeen, joka kertoo oman kansanedustajasi mielipiteistä ja toimista.

Näin kansanedustajat vastasivat

Katso, miten edustajasi vastasi, kun Yle kysyi kansanedustajilta: Pitäisikö ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastaa niin, että tuen kokonaismäärä ei kasva, mutta työttömyyden alkuvaiheessa päiväraha olisi suurempi kuin loppuvaiheessa?

Alla olevasta taulukosta löydät kaikkiin kyselyyn vastanneiden edustajien vastaukset. Voit etsiä tiettyä edustajaa tai puoluetta hakutoiminnolla tai järjestää taulukkoa vastauksen tai puolueen mukaan.

Taulukkoa ladataan

.
.