Hyppää sisältöön

Mikkeliin valmistuu Euroopan modernein jätevedenpuhdistamo – hintalappu on vuosien saatossa kivunnut 60 miljoonaan euroon

Laina maksetaan aikanaan takaisin mikkeliläisiltä kerättävillä vesimaksuilla.

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo rakentuu Sairilan jätekeskuksen viereen kallion sisään. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Mikkelissä yli kymmenen vuotta suunnitteilla olleen jätevedenpuhdistamon on määrä valmistua lokakuussa. Sairilaan, nykyisen jätekeskuksen viereen kallion sisään on louhittu neljän hehtaarin luolasto jäteveden käsittelyä varten.

Parhaillaan luolastossa tehdään valutöitä ja puhdistustekniikka asennetaan paikalleen kevään aikana. Syksyllä uuden jätevesilaitoksen on tarkoitus olla koekäytössä. Puhdistamon hintalappu on vuosien varrella noussut 40 miljoonasta 60 miljoonaan euroon, ja se on Mikkelin kaupungin suurin investointi koskaan.

Hinnan korotusta selitetään yleisellä markkinatilanteella.

– Tämän alan firmoja ei määräänsä enempää ole Suomessa. Siinä vaiheessa, kun kilpailutimme urakat, oli samaan aikaan muitakin paljon isompia projekteja aluillaan. Urakka on ositeltu ja kilpailutettu ihan oikein, mutta päärakennusurakka osoittautui lopulta kalliimmaksi, mitä olimme ennakoineet, sanoo Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Kaupunki on ottanut lainaa jätevedenpuhdistamoa varten. Laina on tarkoitus maksaa vuosien saatossa takaisin kaupunkilaisilta kerättävillä vesimaksuilla.

Mikkelin vanha jätevedenpuhdistamo on aivan keskustan kupeessa Kenkäveronniemessä Saimaan rannalla. Vanha puhdistamo puretaan pois, kunhan uusi laitos on toiminnassa. Vapautuva maa-alue on tarkoitus kaavoittaa asuinkäyttöön. Kuva: Esa Huuhko / Yle

– Verovaroja tähän ei ole käytetty ollenkaan vaan puhdistamo rahoitetaan meidän palvelumaksuilla. Toisin sanoen vesilaitos kerää asiakkailta vesimaksuja, joilla lainat ja korot maksetaan, sanoo johtaja Reijo Turkki Mikkelin Vesilaitokselta.

Vesilaitos ennakoi investointia keräämällä puskurirahastoa vesimaksuista vuosien ajan. Miljoonat ovat kuitenkin sulaneet matkan varrella vesiliikelaitoksen muihin investointeihin, kuten Hanhikankaan vesilaitoksen rakentamiseen.

Puhdistamon aikataulu on rustattu uusiksi vuosien varrella moneen kertaan. Aikataulu on venynyt vuosien saatossa muun muassa kaavaprosessien vuoksi. Nyt työt on saatu siihen pisteeseen, että syksyllä uudessa jätevesilaitoksessa on tarkoitus aloittaa koekäyttö. Jatkossa mikkeliläisten jätevedet kulkevat Saimaan pohjaan asennettuja putkia pitkin noin 6 kilometrin päähän Sairilaan.

Mikromuovit, lääkejäämät ja bakteerit pois vedestä

Vaikka hintalappu on kivunnut vuosien varrella kolmanneksen suunniteltua korkeammaksi, vakuutetaan niin Mikkelin kaupungilta, kuin Mikkelin Vesilaitokselta investoinnin olevan kannattava. Valmistuessaan Mikkelin jätevedenpuhdistamo on yksi Euroopan moderneimmista jätevedenkäsittelylaitoksista.

– Tässä on rakennettu 2030-luvun puhdistamoa. Täällä käytetään huippumodernia kalvosuodatustekniikkaa, joka suodattaa merkittävän osan lääkejäämistä, mikromuoveista, ja hygieniabakteereista. Jatkossa Saimaaseen laskettava puhdistettu jätevesi tulee olemaan puhtaampaa kuin paikoin Saimaan vesi, Reijo Turkki sanoo.

– Pitää myös pohtia, millaista vettä me lasketaan takaisin luontoon. Uskon, että tästä paketista tulee koko seuraavan sukupolven elinkaaren kestävä laitos, tekninen johtaja Jouni Riihelä visioi.

Sairilan alueelle uuden jätevedenpuhdistamon, rakenteilla olevan biokaasulaitoksen sekä jo alueella toimivan jätekeskuksen yhteyteen kaavaillaan kiertotaloutta hyödyntävää yrityskeskusta. Tavoitteena on luoda satoja työpaikkoja materiaalien kierrätykseen.

– Idea on, että alueelle tulee yrityksiä jotka pystyvät rakentamaan yritystoimintaa materiaalien uusiokäytöstä. Viiden vuoden aikana tavoite on saada 3 – 5 yritystä eli puhutaan jo useasta sadasta työpaikasta, Jouni Riihelä sanoo.

Erityisesti jäteveden ja siitä jäävän lietteen kierrättäminen on asia, johon Mikkelin Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki kaipaa yritystoimintaa.

– Vettä pitäisi saada kierrätettyä selvästi nykyistä tehokkaammin. Toinen iso asia on miettiä, kuinka me saamme lietteestä käyttöturvallista. Että siitä saataisiin ainakin ravinteet joko maatalouden tai metsätalouden hyödyksi.

Yksi asia, johon tulevaisuudessa tullaan varmasti kiinnittämään entistä enemmän huomiota, on teollisuudesta syntyvän jäteveden kierrättäminen. Hiljattain Kuopioon suunnitellun, maailman suurimman havusellutehtaan suunnitelmat kaatuivat ympäristölupaan. Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstään muun muassa Kallaveden ekologisella tilalla.

.
.