1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lääkärihelikopterit

Uusi lääkärihelikopteri sai kansanedustajat vetämään reilusti kotiin päin – jopa saman puolueen sisällä edustajat ovat vankasti erimielisiä

Kaakon kansanedustajat kiistelevät, pitäisikö uuden lääkärihelikopterin sijantipaikka olla Kouvolan Utti vai Lappeenranta.

Lääkärihelikopterien toiminnasta vastaa viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteisesti omistama finnHEMS. Kuva: Kuva: Finnhems

Kaakkoissuomalaiset kansanedustajat näyttäisivät vetävän reippaasti kotiinpäin lääkärihelikopterin sijoituspaikkaa koskevassa kiistassa. Kymenlaakson kansanedustajat kannattavat uuden lääkärihelikopterin sijoituspaikaksi itselleen läheisintä vaihtoehtoa eli Kouvolan Uttia, eteläkarjalaiset kansanedustajat puolestaan Lappeenrantaa.

Joulukuussa 2018 hallituksen ministeriryhmä päätti, että lääkärihelikopteri sijoitetaan Kouvoilan Uttiin, vaikka asiantuntijoista koostunut työryhmä oli ehdottanut kopterin sijaintipaikaksi Lappeenrantaa.

Vuotta myöhemmin eli joulukuussa 2019 sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä selvitysmies Jyri Lilja puolestaan ehdotti, että hallitus ottaisi lääkärihelikopterin sijoittamisen uudelleen käsittelyyn ja päättäisi sen kotipaikaksi Lappeenrannan.

Liljan mukaan Lappeenrannasta käsin toteutettu lääkärihelikopteripäivystys turvaisi Saimaan järvialueen, Etelä-Karjalan maakunnan pohjoisemmat alueet, osan Etelä-Savon alueesta sekä Etelä-Karjalan ja Venäjän välisen raja-alueen. Jos kopteri sijoitetaan Uttiin, jää osa alueesta kopterin tavoittamattomiin.

Kysymys kopterista jakaa vaalipiirin

Yle kysyi kaikilta Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajilta, pitäisikö Kaakkois-Suomeen tulevan lääkärikopterin sijaintia koskevaa päätöstä muuttaa joulukuussa julkaistun selvitysmies Jyri Liljan selvityksen perusteella.

Kansanedustajien vastauksista Ylen kysymykseen ei jää epäselväksi, että kansanedustajan kotipaikalla on vaikutusta hänen mielipiteeseensä lääkärihelikopterin sijoittamisesta.

– Kansanedustajan yksi tärkeistä tehtävistä on alueellinen edunvalvonta ja tässä on nimenomaan kyse siitä, perustelee kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning (sd.)

Lappeenrantalainen kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) tulkitsee, että päätös kopterin sijoittamisesta Uttiin syntyi poliittisen pelin seurauksena. Mäkelä ajaa vuosi sitten tehdyn kopteripäätöksen pyörtämistä, ja harmittelee sitä, että Kymenlaakson kansanedustajat eivät tarkastele kokonaisuutta riittävän laajasti.

– Tämä seutu on samaa vaalipiiriä, ja meidän pitäisi edistää yhteisiä asioita. Ajattelen, että jos täältä Etelä-Karjalasta tulee tukea vaikka oikoratahankkeelle, niin voisi toivoa, että Kymenlaaksosta tuettaisiin kopterihanketta, Mäkelä sanoo.

Perustelut vaihtelevat

Kaakkois-Suomen vaalipiirin seitsemäntoista kansanedustajan mielipiteet jakaantuvat kopterin sijoituspaikkakeskustelussa nyt selkeästi kahteen leiriin. Kymenlaakson kansanedustajat perustelevat vastaustaan Ylen kyselyssä useimmiten sillä, että kertaalleen huolellisesti harkittua päätöstä ei ole enää syytä lähteä muuttamaan.

– Kuulostaa erikoiselta, jos jo tehtyä päätöstä alettaisiin uudelleen avaamaan, toteaa kouvolalainen kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.).

Eteläkarjalaisten ehdokkaiden perustelut liittyvät useimmiten lääkärihelikopterin toiminnan järjestämiseen. Vastauksissa korostetaan Lappeenrannan lentokentän läheisyydessä sijaitsevan Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystysvalmiutta.

– Lappeenrantaan sijoitettuna lääkärihelikopteri palvelee parhaiten koko Kaakkois-Suomen aluetta, mukaan lukien Saimaan alue. Lappeenrannassa on myös laajan päivystyksen keskussairaala ja lääkärihenkilöstö, kuuluu lappeenrantalaisen Ari Torniaisen (kesk.) vastaus.

Merkille pantavaa kansanedustajien mielipiteessä on, että samankin puolueen kansanedustajat ovat tässä kysymyksessä erimielisiä. Esimerkiksi demareissa ministeri Sirpa Paatero ja kansanedustaja Paula Werning Kymenlaaksosta haluavat toista kuin saman puolueen kolme eteläkarjalaista kansanedustajaa Anneli Kiljunen, Suna Kymäläinen ja Niina Malm. Sama jako koskee myös perussuomalaisia ja kokoomusta.

Savonlinnalaiset ovat ihmeellisen hiljaa

Hieman yllättäen Kaakkois-Suomen vaalipiirin savonlinnalaiset kansanedustajat Heli Järvinen (vihr.) sekätiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.)eivät ota sijoituspaikkaan kantaa, vaikka nimenomaan Lappeenrannasta operoiva lääkintähelikopteri pystyisi palvelemaan paremmin vaalipiirin pohjoisosia kuin Kouvolan Utissa majaileva kopteri.

Vaalipiirin muista eteläsavolaisista edustajista ainoastaan Antti Häkkäsellä (kok.) on perusteltu mielipide kopterikysymykseen. Häkkänen kehuu pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimintaa lääkärihelikopterin saamiseksi Kaakkois-Suomeen, eikä lähtisi enää avaamaan päätöstä sijoituspaikasta.

– Tärkeintä on, että saimme edellisessä hallituksessa järjestettyä lääkärikopterin Kaakkois-Suomen alueelle. Rahoituksen ja muiden asioiden järjestäminen ei ollut itsestään selvää, Häkkänen sanoo.

Ylen kyselyssä kokonaan muista poikkeavan ehdotuksen tekee perussuomalaisten eteläsavolainen Ano Turtianen. Hän kirjoitti vastaukseensa, että kopterit olisi hyvä hankkia molemmille paikkakunnille ja rahat toimintaan voisi irrottaa kehitysavusta.

Näin kansanedustajat vastasivat

Kaakkois-Suomen 17 kansanedustajalta siis kysyttiin, pitäisikö Kaakkois-Suomeen tulevan lääkärikopterin sijaintia koskevaa päätöstä muuttaa joulukuussa julkaistun selvityksen perusteella. Näin he vastasivat.

Kyllä:

Anneli Kiljunen (sd.), Lappeenranta

Sijoituspäätös on otettava uuteen käsittelyyn. Lääkärihelikopteritoiminta tulee nähdä osana terveydenhuoltoa, ensihoitoa ja päivystystoimintaa, jonka takia toiminta tulee sijoittaa osaksi laajan päivystyssairaalan toimintaa. Tämä turvaa parhaiten palvelun laadun ja vaikuttavuuden. Ratkaisut tulee tehdä potilas-, ensihoito-, terveydenhuolto-, turvallisuus- ja vaikuttavuusnäkökulmasta. Perusteet tukevat toiminnan sijoittamista Lappeenrantaan.

Suna Kymäläinen (sd.), Ruokolahti

Asiantuntijaselvitykset puoltavat yksiselitteisesti lääkärihelikopterin sijoituspaikaksi Lappeenrantaa, jossa se olisi laajan päivystyksen sairaalan välittömässä yhteydessä. Se tarjoaisi turvaa laajasti alueille, jotka muulloin jäisivät helikopteripalvelujen ulkopuolelle, ja voitaisiin välttää ns. tyhjillään lentoja.

Niina Malm (sd.), Imatra

Selvitystyöryhmä pitää Lappeenrantaa järkevänä vaihtoehtona. Tätä puoltaa muun muassa päivystävä sairaala Lappeenrannassa ja lentokentän läheisyys, jolloin tyhjiä lentoja on huomattavasti vähemmän. Lisäksi Saimaa tuo oman vaikuttavuuden tarpeen.

Jani Mäkelä (ps.), Lappeenranta

Asiantuntijoiden näkemys oli alun perinkin, että kopteri pitäisi sijoittaa Lappeenrantaan. Edellinen hallitus ja sen muutamat ministerit tekivät poliittisena "siltarumpupäätöksenä" ratkaisun vetää kopterin Kouvolaan. On vain hyvä, että asiassa palataan alkuperäiselle linjalle.

Ari Torniainen (kesk.), Lappeenranta

Asiantuntijaselvitysten mukaan Kaakkois-Suomeen tulevan lääkärihelikopterin paras sijoituspaikka on Lappeenranta. Lappeenrantaan sijoitettuna se palvelee parhaiten koko Kaakkois-Suomen aluetta, mukaan lukien Saimaan alue. Lappeenrannassa on myös laajan päivystyksen keskussairaala. Lappeenrannassa on myös jo valmiina lääkärihenkilöstö. Tällainen päätös ei saa olla poliittinen päätös, vaan noudatettava asiantuntijoiden selvitystä ja esitystä.

Lappeenrantalaiset Hanna Holopainen (vihr.) ja Jukka Kopra (kok.) vastasivat myös "kyllä". He eivät kuitenkaan perustelleet vastauksiaan.

Ei:

Ville Kaunisto (kok.), Kouvola

Kuulostaa erikoiselta, jos jo tehtyä päätöstä alettaisiin uudelleen avaamaan. Ymmärrän kiistan molempia osapuolia, mutta nyt on syytä nostaa katse tulevaan ja panostaa Kaakkois-Suomen yhteisiin edunvalvontahankkeisiin.

Sheikki Laakso (ps.), Kouvola

Olisi aivan eri asia, jos olisi tullut asiaan jotain mullistavaa uutta. Mutta kun asia puitiin perusteellisesti jo ennen päätöstä, niin on ihmeellistä, jos sitä tässä valossa muutettaisiin.

Sirpa Paatero (sd.), Kotka (kuntaministeri)

Utti on jo kerran arvioitu oikeaksi paikaksi.

Paula Werning (sd.), Kouvola

Meillä on tästä päätös olemassa, enkä katso, että tätä tarvitsee selvityksen perusteella muuttaa. Kouvolan tulee kuitenkin tarkastella uutta selvitystä ja tarvittaessa ottaa huomioon esimerkiksi rakentamiseen vaikuttavia asioita. On hyvä, että ministeriön suunnalta on tullut viestiä siitä, että ei ole tarvetta muuttaa päätöstä.

Juho Eerola (ps.) Kotkasta kannattaa päätöksen pitämistä ennallaan, mutta ei perustele kantaansa tarkemmin.

Antti Häkkänen (kok.) asuu Etelä-Savon Mäntyharjulla. Hän pitää kiinni alkuperäisen selvityksen lopputuloksesta.

Tärkeintä on, että saimme edellisessä hallituksessa järjestettyä lääkärikopterin Kaakkois-Suomen alueelle. Rahoituksen ja muiden asioiden järjestäminen ei ollut itsestään selvää. Kopterin toiminta-alue palvelee laajaa Kaakkois-Suomen aluetta, satojatuhansia ihmisiä. Tukikohdan fyysisestä sijaintikunnasta STM teetti sen aikaisen ministerin johdolla kattavat asiantuntijaselvitykset, joiden pohjalta asia ratkaistiin ministeriryhmässä.

Ei osaa sanoa:

Ano Turtiainen (ps.), Juva

Utti ja Lappeenranta ovat molemmat hyviä sijoituspaikkoja lääkärikopterille. Mielestäni molemmissa paikoissa voisi olla kopteri ja varat niihin leikkaisin ulkomaille jaettavasta kehitysavusta.

Heli Järvinen (vihr.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) Savonlinnasta valitsivat vastausvaihtoehdoksi "en osaa sanoa". He eivät perustele vastaustaan.

Kysymykseen jätti vastaamatta ainoastaan pertunmaalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Suomessa on tällä hetkellä kuusi lääkintähelikopteria. Niiden sijaintipaikkakunnat ovat Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Kaakkois-Suomen lisäksi suunnitelmissa on tuoda lääkärihelikopteri myös Pohjanmaalle.