Mikä on Britannian suunta brexitin jälkeen: Yhdysvallat, Aasia vaiko Kansainyhteisö?

Joillakin ulkopolitiikan aloilla Britannia pysyttelee jatkossakin lähellä Euroopan unionia.

Aurinko laskee EU:n jättävässä Lontoossa. Kuva: Peter MacDiarmid / AOP

Euroopan unioni on ollut Britannian tärkein kansainvälinen kumppani niin kaupassa kuin monilla ulkopolitiikan aloillakin. Kun maa nyt tekee pesäeroa unioniin, se joutuu valitsemaan, mistä se hankkii uudet kumppanit.

Britit ovat äänestäneet EU:n hylkäämisen puolesta, koska ovat kokeneet, että unionin säännöt rajoittavat Britanniaa liikaa ja että maa voisi menestyä paremmin kun se on omillaan. Uuden ulkopolitiikan suunta pitäisi ilmoittaa seuraavien kuukausien aikana.

Brexitin kannattajia on innoittanut idea Britanniasta, joka palaa menneiden vuosien loistoon vahvana maailmanlaajuisena toimijana ja suurvaltana. Vain runsas sata vuotta sitten Britannia oli ylivoimaisesti maailman mahtavin valtio ja imperiumi.

Brexitin kannattajien keskuudessa idea tunnetaan nimellä Global Britain. Siinä Britannia tukeutuu entistä enemmän brittiläiseen kansainyhteisöön, eli entisiin siirtomaihinsa sekä Yhdysvaltoihin. Suhde EU:n kanssa säilyy, mutta britit haluavat muokata sen omien ehtojensa mukaiseksi.

Voiko kauppaa EU:n kanssa korvata?

EU on ollut Britannian ylivoimaisesti suurin kauppakumppani. Kauppavaihdon uskotaan vähenevän tuntuvasti, vaikka Britannian ja EU:n välinen kauppasopimus saataisiinkin aikaan.

Tämä johtuu siitä, että EU:n sisäisen vapaakaupan päättymisen jälkeen Britannian ja EU:n väliseen kauppaa tulee väistämättä joitakin esteitä.

Brexitin kannattajat ovat toivoneet, että Britannia voi korvata vähenevän EU-kaupan lisäämällä kaupankäyntiä esimerkiksi Yhdysvaltain, Kiinan ja Kansainyhteisön maiden kanssa.

Britannian vienti vuonna 2018. Kuva: Lähteet: Britannian parlamentti, USA:n hallitus, grafiikka Leena Luotio / Yle

Jos EU-kauppa putoaa jyrkästi, briteillä on kuitenkin suuri työ korvata sitä muiden maiden kanssa, sillä EU on ollut kauppakumppanina ylivoimainen. Vuonna 2018 Britannian viennin arvo EU:hun oli 344 miljardia euroa, kun se Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja kansainyhteisön maihin oli yhteensä vain runsaat 200 miljardia euroa.

Kauppa EU:n kanssa voi laskea paljonkin varsinkin heti eroa seuraavan siirtymäajan jälkeen, jos uusia kauppasopimuksia ei ole saatu valmiiksi. Siirtymäaika päättyy vuoden 2020 lopussa.

Kova kilpailu kauppasopimuksista

Britannia on ilmoittanut haluavansa vapaakauppasopimuksen Euroopan unionin kanssa ja EU on halukas neuvotteluihin. Unionikin toivoo, että kauppa sujuisi jatkossa edelleen ilman häiriöitä.

Britannian pääministeri Boris Johnson on ilmoittanut kertovansa muutaman päivän kuluessa millaista kauppasopimusta hän tavoittelee.

Britannian hallitus on sanonut pyrkivänsä hölläämään erilaisia sääntelymekanismeja, joita sen piti EU:n jäsenenä noudattaa. Pahimmillaan Britannian on pelätty (siirryt toiseen palveluun) muuttuvan veroparatiisiksi ja polkevan tuotteiden ympäristönormeja. EU on kaiken aikaa kuitenkin painottanut, että tuotteiden, joita Britanniasta myydään unionin alueelle, on täytettävä EU-normit.

Merkittävä kompastuskivi neuvotteluissa on EU:n tuomioistuimen rooli. Britannia ei halua, että tuomioistuin voisi vaikuttaa kaupankäyntiin, koska se merkitsisi määräysvallan antamista oman maan ulkopuolelle. Sitä paitsi Britannian EU-kriittisissä piireissä tuomioistuin on koettu puolueelliseksi. EU haluaa, että EU-tuomioistuin ratkaisee mahdolliset kiistatapaukset.

Katseet kohdistuvat Yhdysvaltoihin

Pääministeri Johnson asettaa paljon toiveita USA:n kanssa solmittavalle kauppasopimukselle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kovasti kannustanut brittejä lähentymään Yhdysvaltoja ja lisäämään kauppaa sen kanssa.

Trump on innokas solmimaan kauppasopimuksen Britannian kanssa osittain myös strategisista syistä. Britannian vahvistuminen heikentäisi Euroopan unionia neuvotteluosapuolena.

Toisaalta Yhdysvallat on briteillekin hankala sopimuskumppani. Yhdysvallat haluaa saada vapaakaupan piiriin esimerkiksi terveyspalvelut sekä elintarvikkeet, joiden terveellisyyssäädökset ovat Yhdysvalloissa selvästi löysemmät kuin Euroopassa.

Yhdysvalloissa tuotetaan paljon geenimanipuloituja elintarvikkeita, joiden suhteen Eurooppa on ollut varoovainen. Britanniassa on myös kavahdettu Yhdysvalloissa käytössä olevaa tapaa desinfioida kauppoihin tuotava kananliha kloorilla.

Thamesjoki iltavalaistuksessa. Kuva: Jochen Tack / AOP

Britannia hakee myös kauppasopimusta Kiinan kanssa, mutta sen aikataulusta ei ole vielä mitään arviota. Kiinalla ei ole kiirettä tehdä sopimusta, sanoo Asia Times -lehden haastattelema (siirryt toiseen palveluun) Oxfordin yliopiston Kiina-keskuksen johtaja Rana Mitter.

Mitter mainitsee myös mahdollisuuden, että jos Britannialla on hätä saada sopimus Yhdysvaltain kanssa nopeasti, se avaa Yhdysvalloille keinon kiristää brittejä. Sopimukseen voidaan hänen mukaansa laittaa pykälä, jonka mukaan Yhdysvallat vetäytyy sopimuksesta, jos britit yrittävät tehdä kauppasopimusta Kiinan kanssa.

Brittihallitus on kertonut pyrkivänsä pikaiseen kauppasopimukseen myös Australian ja Uuden-Seelannin kanssa.

Takaisin maailmanvallaksi?

Britanniassa elää halu kasvattaa omaa mahtiaan maailmanvaltana. Maan ulkopoliittinen johto ja diplomaatit ovat pohdiskelleet (siirryt toiseen palveluun), millä keinoin se olisi mahdollista.

Ensimmäinen ehto on, että Britannian ulkoministeriön resursseja olisi lisättävä tuntuvasti ja sen aktiivisuutta maailmanpolitiikan ongelmien hoitamisessa lisättävä.

Brittiläiseen kansainyhteisöön kuuluvat maat. Kuva: Leena Luotio / Yle

Maa on kauan käyttänyt kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan sotilasmenoihin ja 0,7 prosenttia kansainväliseen avustustyöhön. Molempia rahapotteja olisi silti lisättävä, jos roolia maailmanpoliittisena toimijana halutaan kasvattaa.

Luonnollinen suunta, josta Britannia hakisi kumppania ulkopolitiikkansa vahvistamiseen ovat muut suuret englanninkieliset maat; Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti. Tämä ryhmä tunnetaan Britanniassa nimellä The Five Eyes.

Yhdysvallat on nyt supervalta, mutta asiantuntijoiden mukaan se ei kuitenkaan ole kovin houkutteleva kumppani varsinkaan tällä hetkellä. Presidentti Trumpin hallinnon toimia on vaikea ennakoida.

Yhdysvallat on myös täysin eri mieltä monista asiakysymyksistä, kuten ympäristö- ja ilmastopolitiikasta sekä suhteista Iraniin ja Kiinaan. Näissä asioissa britit ovat lähempänä EU:n kantoja.

Britannia pysyy jatkossakin sotilasliitto Naton jäsenenä.

Suhteissa Venäjään Britannia on tähän asti saanut EU:lta vahvaa taustatukea esimerkiksi Skripalien myrkytystapauksen tutkinnassa ja sen aiheuttamissa, Venäjään kohdistuvissa vastatoimissa. Yhteistyö jatkunee, eikä Britannia ole ilmoittanut aikeista erota esimerkiksi Venäjään kohdistetuista pakotteista.

Britannia on seuraillut EU:n kannanottoja Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Jos Britannia nyt yrittää saada omin päin vapaakauppasopimuksen Kiinan kanssa, se joutuu todennäköisesti valitsemaan, haluaako se kauppasopimuksen vai puhuuko se ihmisoikeuksista.