Rikkoutunut ajoneuvo hidastaa liikennettä Kehä III:lla Kuusikon ja Kuninkaalan välillä

Kuninkaala, Vantaa

Vantaalla Kehä III:lla on Kuusikon liittymän ja Kuninkaalan liittymän välillä rikkoutunut ajoneuvo, joka haittaa liikennettä länteen päin ajettaessa.
Tieliikennekeskuksen mukaan liikenne on jonoutunut. Ensitiedote on annettu kello 8.33.