Orimattilan ympäristövaliokunnalta huutia kierrätyspuistohankeen ympäristövaikutusten arvioinnille

Kierrätyspuiston jätevesien käsittely ja johtaminen paikallisiin vesistöihin arveluttaa Orimattilassa.

jätteet
aamupimeä Kujalassa
Kujalasta loppuu tila, minkä vuoksi maakunnasta etsitään uutta paikkaa jätteenkäsittelylle ja kiertotalouden toimijoille.Mika Moksu / Yle

Orimattilan ympäristövaliokunta pitää Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta puutteellisena. Ympäristövaliokunnan mielestä etenkään hankkeen vesiensuojeluselvitykset eivät ole riittäviä.

Ympäristövaliokunnan mielestä selvityksestä ei ilmene, miten kierrätyspuiston jätevesiä vastaanottava vesistö selviää niihin kohdistuvasta kuormituksesta ilman kohtuutonta haittaa ympäristölle ja asukkaille.

Jätevesien käsittely ja puhdistettujenkin vesien johtaminen vesistöihin ei käytännössä ole mahdollista ilman kohtuutonta haittaa alueen peruselinkeinoille, katsoo Orimattilan ympäristövaliokunta.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin vaaditaankin täydennyksiä.

Orimattilassa on kolme vaihtoehtoista sijoituspaikkaa kierrätyspuistolle: Marjasuon ja Matomäen alueet sekä Loukkaanmäki. Orimattilan kaupunginhallitus antaa hankkeesta oman lausuntonsa helmikuussa.

Päijät-Hämeen maakuntaliitto tekee lopullisen sijoituspaikkaratkaisun myöhemmin keväällä. Harkinnassa on myös kierrätyspuiston sijoittaminen Hollolaan.