Hallinto-oikeus: Ministeriön hallitusohjelma-asiakirjat julkisia jo neuvottelujen aikana

Ylen valitti hallinto-oikeuteen valtioneuvoston kanslian päätöksestä salata hallitusohjelman tausta-asiakirjoja hallitusneuvottelujen aikana. Oikeus totesi valtioneuvoston kanslian päätöksen virheelliseksi.

Antti Rinteen hallitus nimitettiin kesäkuussa 2019. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Helsingin hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa asiassa, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia hallitusneuvotteluiden julkisuuden kannalta tulevaisuudessa.

Hallinto-oikeuden päätös koskee hallitusohjelman valmisteluasiakirjojen julkisuutta. Yle pyysi valtioneuvoston kanslialta hallitusohjelman tausta-asiakirjoja 6. toukokuuta 2019.

Asiakirjat oli luovutettu kansliasta hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd.) kolme päivää aiemmin eli 3. toukokuuta 2019. Valtioneuvoston kanslia kieltäytyi kuitenkin luovuttamasta asiakirjoja Ylelle neuvottelujen keskeneräisyyteen vedoten.

Yle pyysi asiakirjoja, koska valtioneuvoston kanslian keräämällä tausta-aineistolla oli merkittävä vaikutus siihen, minkälaista hallitusohjelmaa Suomelle oltiin tekemässä.

Pyydetyt asiakirjat sisälsivät ministeriöiden näkemyksiä lukuisiin teemoihin, kuten sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen, Suomen muuttamiseen hiilineutraaliksi, työmarkkinoiden toimintaan, oikeudenmukaisuuteen, oikeusvaltioon ja talouskasvuun.

Asiakirjoista hahmottuu ministeriöiden tilannekuva kuluvan hallituskauden näkymistä.

Oikeus ei antanut erityisasemaa hallitustunnistelijalle

Helsingin hallinto-oikeus katsoo ratkaisussaan, että hallitustunnustelija Antti Rinne toimi “viranomaisen ulkopuolisena henkilönä” pyytäessään ministeriöitä valmistelemaan tausta-asiakirjat. Asiakirjoja ei siis voida pitää ministeriön sisäisinä luonnoksina, kuten valtioneuvoston kanslia oli ne tulkinnut.

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan hallitusohjelman tausta-asiakirjat kuuluvat julkisuuslain piiriin heti valmistuttuaan riippumatta siitä, ovatko hallitusneuvottelut edelleen käynnissä vai eivät.

Päätöksessään hallinto-oikeus viittaa myös siihen, että hallitusneuvottelut ovat poliittinen prosessi. Esimerkiksi perustuslaissa ei mainita hallitustunnustelijaa tai hänen asemaansa valtiosääntöoikeudellisesti.

“Vaikka itse hallitusohjelma on valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä valtioneuvoston asiakirja, jonka valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonantona perustuslain 62§:n mukaisesti, on nyt kyseessä olevia asiakirjoja pidettävä viranomaisen ulkopuolisen tahon pyynnöstä laadittuna selvityksenä”, oikeus toteaa päätöksessään.

Tämän takia hallinto-oikeus katsoi, että asiakirjat muuttuivat julkiseksi heti kun valtioneuvoston kanslia luovutti ne ulkopuoliselle taholle eli hallitustunnustelijan käyttöön.

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma julkistettiin 6. kesäkuuta 2019. Tausta-asiakirjat julkistettiin lopulta myöhemmin kesäkuussa 2019.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja valtioneuvoston kanslialla on 30 päivän ajan mahdollisuus valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.