Järvi-Suomen vesistöjen tilan kohentaminen uuden ohjelman keskiössä

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa pyritään parantamaan muun muassa vesistöjen tilaa.

Suomi
Kymijoen rantamaisema
Katri Mannonen / Yle

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma on valmistunut. Ohjelmassa on neljä päätavoitetta ja yhteensä 32 toimenpidettä niiden edistämiseksi.

Tavoitteina ovat vesistöjen tilan säilyttäminen hyvänä tai parantaminen, hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai parantaminen sekä vastuullisen ja kannattavan liiketoiminnan ja kestävän asumisen lisääminen.

Ohjelmassa huomioidaan Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueet, jotka kattavat noin neljänneksen Suomen maatalousmaasta ja yli puolet Suomen sisävesialasta.

Ohjelmaa on työstetty viime syksyn ajan viiden eri ELY-alueen toimijoiden kesken. Konkreettisemmin eri toimista kerrotaan loppuviikolla.

Lisää aiheesta:

Uudesta ohjelmasta apua maatilojen kuormituksen vähentämiseen – "Monet viljelijät kokevat, että heidät on leimattu ympäristörikollisiksi"