Eläketurvakeskus: OECD kehuu Suomea eläkeläisten vähäisistä tuloeroista

Kritiikkiä Suomi saa yrittäjien työtuloon pohjautuvasta eläkkeestä.

OECD
Det gäller att leva sparsamt om man ska klara sig på de lägsta bidragen och stöden.
Suomea tasaisempaa eläkeläisten välisten tulojen jakautuminen oli vain Tanskassa ja Norjassa, katsaus väittää.Yle/Mikaela Löv-Aldén

Eläketurvakeskus riemuitsee Suomen saaneen kehuja OECD:n tuoreessa kansainvälissä vertailussa. Kritiikkiäkin tosin tuli.

OECD eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö kehuu Suomea matalista tuloeroista eläkeläisten keskuudessa, mutta toruu yrittäjien eläkkeen määräytymisperusteista. Eläketurvakeskus kertoo asiasta tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Yli 65-vuotiaiden eläkeläisten keskuudessa tulot olivat Suomessa huomattavasti tasaisemmin jakautuneet kuin monissa muissa vertailun maissa. Tasaisempaa tulojen jakautumista oli vain Norjassa ja Tanskassa. Vertailluissa maissa esimerkiksi Ruotsissa eläkeläisten väliset tuloerot olivat suuremmat. Suurimmillaan erot eläkeläisten välillä tuloissa olivat Yhdysvalloissa.

– Eläketulot perustuvat työuralla ansaittuihin tuloihin. Siitä huolimatta eläkeläisten väliset tuloerot ovat Suomessa verrattain pieniä. Suomalainen eläkejärjestelmä on kohtuullisen hyvin onnistunut yhdistämään ansaintaperiaatteen tulonjakotavoitteisiin, kommentoi tiedotteessa Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta ja tilastoista vastaava johtaja Jaakko Kiander.

Katsauksen mukaan Suomessa yli 65-vuotiaiden tulot ovat keskimäärin 17 prosenttia pienemmät kuin muun väestön tulot. Katsauksessa ei tosin mainita, onko tällä kohdin eroteltu yli 65-vuotiaista vanhuuseläkkeelle jääneet ja työelämässä yhä olevat henkilöt.

Tulevaisuudessa katsaus voi näyttää erilaiselta. Tuloerot ovat olleet vertailuissa lievässä nousussa Suomen osalta. Samoin Suomessa eläkkeen korvausaste heikkenee hieman tulevaisuudessa.

Ehdotus: yrittäjien eläke verotetuista tuloista?

Samassa katsauksessa OECD esittää huolensa yrittäjien eläkkeiden riittävyydestä Suomessa.

OECD suhtautuu kriittisesti siihen, että yrittäjät voivat itse asettaa omat työtulonsa alakanttiin, jotka tällöin määrittävät alakanttiin myös yrittäjän eläkkeen. Työtulo vaikuttaa eläkkeen ohella muun muassa myös yrittäjän työttömyysturvaan ja sairasvakuutuksen päivärahoihin.

Vaikka yrittäjän ansiot vastaisivat palkansaajan tuloja, ja vaikka yrittäjiä toisinaan kehotetaan asettamaan työntulonsa siten, että se vastaisi palkkaa, jonka samasta työstä alaiselleen maksaisi, voi yrittäjä halutessaan asettaa työtulonsa pienemmäksi. Tällöin eläke jää pienemmäksi. Varsinkin minimityötulon ilmoittamalla eläke jää hyvin paljon palkansaajan eläkettä pienemmäksi.

OECD ehdottaa, että yrittäjien eläke voisi jatkossa perustua muuhun kuin työtuloon, esimerkiksi verotuksessa ilmoitettuihin tuloihin.