Pitkään jatkunut ympäristön turmeleminen paljastui Lappeenrannassa – syyttäjä vaatii yrittäjille sakkoja ja vankeutta

Yritykset varastoivat rakennusten purkujätettä, vaikka se olisi pitänyt toimittaa eteenpäin.

Lappeenranta
Läheltä
Yle

Syyttäjä vaatii kolmelle henkilölle rangaistuksia ympäristön turmelemisesta Lappeenrannassa. Kahta heistä syytetään lisäksi törkeästä veropetoksesta.

Rangaistusvaatimukset vaihtelevat sakoista 6–8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Syytetyt ovat olleet päättävissä asemissa yrityksissä, jotka ovat ympäristölupiensa vastaisesti varastoineet rakennusten purkujätettä.

Kymmenen vuoden aikana samalle alueelle on kasattu noin 10 000 tonnia purkujätettä. Purkujäte olisi pitänyt toimittaa säännöllisesti eteenpäin.

Lisäksi yritykset ovat laiminlyöneet raportointivelvollisuutensa. Purkujätteestä olisi pitänyt laatia vuosittain raportit ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jäteveroa kiertämällä yhtiökumppanit ovat saaneet noin 80 000 euron hyödyn. Syyttäjä vaatii heitä maksamaan sen valtiolle.