Kaarinassa toimivassa Littoisten Hoitokodissa puutteita henkilöstömitoituksessa ja tilojen asianmukaisuudessa

Asiakasturvallisuuden ei katsota vaarantuneen. 

Kaarina
Läheltä
Yle

Kaarinan tammikuussa suorittama tarkastuskäynti on löytänyt puutteita Esperi Caren Littoisten Hoitokodin toiminnassa. Henkilöstömitoitus ei ole ollut kaikkina päivinä marras-, joulu- ja tammikuussa toimiluvan mukainen.

Lisäksi tilat eivät ole kaikilta osin esteettömiä, ja hoitajakutsujärjestelmässä on puutteita. Asiakasturvallisuuden ei katsota vaarantuneen.

Littoisten Hoitokoti tarjoaa kehitysvammaisille ympärivuorokautista palveluasumista.

Kaarina teki tarkastuksen aluehallintoviraston selvityspyynnöstä sen saaman epäkohtailmoituksen seurauksena. Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee aville annettavaa lausuntoa tiistaina.