Hyppää sisältöön

100-prosenttisesti kotimaista ruokaa julkiskeittiöissä? Ehkä vuonna 2025

Etelä-Savon julkiskeittiöissä kotimaista ruokaa, lähiruokaa ja luomua halutaan käyttää tulevaisuudessa reippaasti nykyistä enemmän.

Julkiskeittiöiden ruuan kotimaisuusaste on lievässä kasvussa, ilmenee Mikkelissä sijaitsevan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportista.

Julkiskeittiöiden ruuasta viime vuonna noin 83 prosenttia oli hankittu kotimaasta. Vertailuvuonna 2013 kotimaisen ruuan osuus oli noin 78 prosenttia. Sen sijaan lähiruuan käyttö julkiskeittiöissä ei ollut juurikaan kasvanut.

Etelä-Savossa julkiskeittiöiden ruuan kotimaisuusaste ja lähiruuan määrä ovat nousseet vain vähäisesti. Suurimmat esteet maakunnissa lähiruuan käytölle olivat sen vähäinen tai epätasainen tarjonta eri vuodenaikoina ja tuotteiden soveltumattomuus julkiskeittiön tarpeisiin.

Tavoitteena luomun voimakas kasvu

Etelä-Savossa julkiskeittiöissä on kuitenkin halua kasvattaa ruuan kotimaisuusastetta lähemmäs sataa prosenttia. Tällä hetkellä kotimaisuusaste maakunnassa on 85 prosenttia.

Lähiruuan osuutta halutaan nostaa jopa reiluun 30 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana nykyisestä 12 prosentista. Myös luomuruuan osuutta on maakunnassa tarkoitus nostaa reippaasti. Etelä-Savossa luomun osuus halutaan nostaa nykyisestä neljästä prosentista jopa 27 prosenttiin, mikä on valtakunnan kovin tavoite.

Etelä-Savon maakuntastrategiassa ruoka on nostettu kolmen kärkeen – se on siis alueen erityinen vahvuus. Maakunnan tulevaa kasvua rakennetaan osittain ruoan varaan.

Läheltä saadaan perunoita, marjoja ja leipää

Vuoden 2017 tietojen mukaan Etelä-Savossa suurin toimiala elintarvikealalla oli leipomotoiminta, toiseksi suurin teurastus- ja lihanjalostus ja kolmantena oli vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostus.

Suurimmat lähiruokahankinnat tehdäänkin maakunnassa raportin vastaajien mukaan perunoissa, marjoissa ja leivissä. Leipomotuotteista jopa 70 prosenttia hankitaan Etelä-Savossa oman maakunnan alueelta.

Ruralia-instituutin kyselyyn vastasi Etelä-Savosta neljä julkiskeittiötä. Kysely lähetettiin syksyn 2019 aikana kaikille Suomen yhteishankintayksiköille, hankintarenkaille ja kuntien elintarvikehankinnoista vastaaville.

.
.