Pikkukaupungista kasvoi robotiikkaopetuksen tiennäyttäjä, josta muu Eurooppa hakee mallia: "Mieluummin kuskin kuin pelkääjän paikalla"

Riihimäki on ainoa kaupunki Euroopassa, jossa robotiikkaa opetetaan kaikilla koululuokilla, alkaen jo esiopetuksesta.

robotit
Robotiikkaopetusta Riihimäellä
Riihimäellä oppilaat saavat kouluvuosien aikana 250 tuntia robotiikan opetusta, Valinnaisaineena sitä on tarjolla lisäksi 225 tuntia. Moni oppilas osallistuu myös koulun jälkeen robotiikkakerhoihin.Timo Leponiemi / Yle

Riihimäen kaupungin robotiikan opetussuunnitelma herättää kiinnostusta ympäri Eurooppaa. Riihimäki on ainoa kaupunki Euroopassa, jossa robotiikkaa opetetaan kaikille, alkaen esikoulusta ja jatkuen lukio-opetukseen saakka. Peruskoulussa yhdeksän vuoden aikana sitä on kaikille oppilaille 250 tuntia. Sen lisäksi viides-, kuudes-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille valinnaisaineena sitä on tarjolla 225 tuntia.

Robotiikkaopetusta Riihimäellä
Riihimäellä robotiikan opetusta annetaan kaikille oppilaille. Harjunrinteen koululla Eero Kortelahti ja Markus Parviainen pohtivat yhdessä oppilaiden kanssa rakentamisessa esiin tulleita ongelmia.Timo Leponiemi / Yle

Robotiikan opetus ei kuitenkaan rajoitu vain oppitunteihin. Koulupäivien jälkeen robotiikkakerhoissa oppilaat voivat puuhata sen parissa hyvinkin 200 tuntia, jotkut jopa tuhat tuntia, kertoo sivistysjohtaja Esa Santakallio.

Robotiikassa oppilaiden tehtävänä on rakentaa robotti, jolla voidaan poimia esineitä. Suunnitelmista ja työvaiheista pidetään kirjaa. Robotin ohjaamista varten tarvitaan ohjelmointia. Roboteilla myös kilpaillaan aina maailmanmestaruuksiin saakka.

– Lapset harjaantuvat tiimityönä ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia osittamalla ne pienemmiksi osaongelmiksi. Tiimityö ja ongelmanratkaisu ovat niitä perustaitoja, joita robotiikan opiskelu kehittää.

Edelläkävijä Euroopassa

Riihimäen robotiikan opetussuunnitelma onkin saanut laajaa huomiota muun muassa Euroopan komissiossa Brysselissä. Tammikuun lopulla järjestettyyn Robotics and Schools -konferenssiin oli kutsuttu noin sata eurooppalaista robotiikan opetuksen asiantuntijaa ja alan yrittäjää.

Konferenssissa kävi ilmi, että muualla ollaan robotiikan opetuksessa selvästi Riihimäkeä jäljessä. Esimerkiksi Belgiassa yläkoululaisille kahdeksannella luokalla tarjotaan samaa, mitä Riihimäellä jo alakoulussa kakkos- ja kolmosluokalla. Konferenssin viesti olikin selkeä. Robotiikka pitää saada opetuksen osaksi kaikilla asteilla ja kaikkialla Euroopassa.

Riihimäellä Robo Riksu on kaupungin kärkihanke, jossa kouluopetus luo perustan robotiikan osaamiselle. Sen pohjalta kaupunkiin rakentuu robotiikkakampus, jossa elinkeinoelämä ja yritykset voivat yhdessä tehdä tuotekehitystä ja kehittää liiketoimintaansa, visioi Esa Santakallio.

Vladislav Volkov rakentaa robottia
Kuudesluokkalainen Vladislav Volkov rakentaa robottia, jolla voidaan poimia pelikentällä olevia esineitä.Timo Leponiemi / Yle

– Robotiikka ja automaatio tulevat kaikkialle. Se tulee jokaisen arkeen, riippumatta siitä, mihin ammattiin he valmistuvat. Täällä he saavat perustan, jota he voivat hyödyntää kaikkialla.

Kustannukset parin oppikirjan verran

Riihimäen kaupunki käynnisti robotiikan opetuksen keväällä 2014. Sen jälkeen kaupunki on käyttänyt robotiikkaopetuksen välineisiin 141 000 euroa. Se tekee 45 euroa oppilasta kohden.

Palikoita robotteihin
Timo Leponiemi / Yle

– Sitä voi verrata oppikirjakustannuksiin. Pelkästään yksi hyvä oppikirja maksaa 35 euroa, huomauttaa sivistysjohtaja Esa Santakallio.

Laaja robotiikan opetus ei olisi mahdollista, ellei kaupunki olisi kouluttanut opettajiaan siihen. Nyt joka kolmas kaupungin opettaja, yhteensä yli 80 opettajaa on robotiikan osaaja. Tämä koulutus on tuonut kustannuksia, mutta opettajia olisi muutenkin pitänyt joka tapauksessa jatkokouluttaa, Santakallio huomauttaa.

Omat ideat yhteiseen käyttöön

Opettajien kouluttamisesta ovat vastanneet Harjunrinteen koulun opettajat Markus Parviainen ja Reetta Viitanen.

– Päällimmäisenä tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään heidän ympärillään tapahtuvia ilmiöitä, kuten automatisoituja laitteita ja toimintoja, sanoo Parviainen.

Robotiikkaopetusta Riihimäellä
Markus Parviainen toimii Riihimäellä robotiikan kehittäjäopettajana. Joka kolmas Riihimäen opettajista on kouluttautunut robotiikan opettajaksi.Timo Leponiemi / Yle

Robotiikan kehittäjäopettaja Markus Parviainen kehuu oppilaiden aiempia, muissa oppiaineissa hankkimia yhteistyötaitoja, mutta sanoo niiden harjaantuvan entisestään robottien parissa puuhatessa. Ryhmätyöskentelysssä kaikki pystyvät antamaan itsestään sen parhaan taidon ryhmän käytettäväksi.

Parviainen uskoo myös, että nuoret pystyvät katsomaan maailmaa hieman erilaisten silmälasien läpi, havaitsemaan sellaisia mielenkiintoisia kohtia, joihin he haluavat perehtyä ja kenties kehittääkin. Hän kannustaa oppilaita tuomaan omia ideoitaan projekteihin.