Paperikauppias suunnitteli erikoisen tehdashallin, joka on nyt sortumisvaarassa – historiallisen rakennuksen purkamisesta syntyi kiista

Vanhaa pahvikuivaamoa on pidetty valtakunnallisesti tärkeänä esimerkkinä varhaisesta puunjalostusteollisuudesta Suomessa.

rakennukset
Pahvikuivaamo
Pyöreiden ikkunoiden paikalle piti alun perin tulla isot tuuletusaukot ja niihin propellit.Kouvolan kaupunkisuunnittelu / Rurik Wasastjerna

Hallinto-oikeus on kumonnut Kouvolan kaupungin päätöksen, jolla se kielsi historiallisen tehdashallin purkamisen Kuusankoskella.

Kemira Chemicals haluaa purkaa Kymintehtaan vanhassa tehdasmiljöössä sijaitsevan pahvikuivaamon, koska yhtiön mukaan sen kunnostaminen vaatisi kohtuuttoman paljon. Pahvikuivaamo ei ole ollut käytössä yli 20 vuoteen, ja sisätiloissa liikkuminen on vaarallista sortumisuhan takia.

Yhtiö on hakenut huonokuntoiselle rakennukselle purkulupaa.

Kouvola on kieltänyt pahvikuivaamon purkamisen. Kaupungin mukaan rakennus on valtakunnallisesti merkittävä varhaisen puunjalostusteollisuuden esimerkki ja kuuluu oleellisesti Kuusankosken teollisuusmaisemaan.

Kemira valitti kaupungin päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka on nyt kumonnut purkukiellon ja palauttanut asian Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn.

risa tehdashalli
Pahvikuivaamossa ei ole ollut toimintaa enää aikoihin.Kouvolan kaupunkisuunnittelu / Rurik Wasastjerna

Rakennusta ei ole suojeltu

Pahvikuivaamo on tiettävästi Kymenlaakson vanhin säilynyt teollisuusrakennus, ja sitä on pidetty valtakunnallisesti tärkeänä esimerkkinä varhaisesta puunjalostusteollisuudesta Suomessa. Pahvikuivaamon on suunnitellut Herman Lindell.

– Hän perusti piirustustarvikekaupan ja oli töissä arkkitehtitoimistossa Helsingissä. En tiedä, suorittiko hän edes arkkitehdin tutkintoa, arkkitehti Rurik Wasastjerna kertoi Ylelle vuosi sitten.

Pahvikuivaamossa kuivattiin mekaanisen puunjalostuksen aikakaudella nimensä mukaisesti pahvia. Läheisessä puuhiomossa hiottiin ensin puusta massa, joka puristettiin pahviarkeiksi. Ne toimitettiin pahvikuivaamoon ja ripustettiin pitkulaisiin kammioihin kuivumaan.

Pahvikuivaamo oli toiminnassa 1950-luvulle asti. Sitä ei ole suojeltu asemakaavassa.

Kaupunki on velvoittanut Kemiran korjaamaan huonokuntoista rakennusta, ettei se vaurioidu sään vaikutuksesta enempää.

Uutta tietoa rakennuksen kunnosta

Hallinto-oikeus toteaa purkukiellon kumoavassa ratkaisussaan, että Kouvola on samalla päätöksellä sekä hylännyt valittajan purkamislupahakemuksen että määrännyt rakennuksen korjaamisesta ja kartoitusten suorittamisesta.

Hallinto-oikeus toteaa, että Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan olisi pitänyt tehdä asioista kaksi erillistä päätöstä.

Oikeuden ratkaisun mukaan Kemira on vastineensa liitteenä toimittanut toukokuussa 2019 päivätyn selvityksen pahvikuivaamon teknisestä kunnosta.

Selvityksen yhteenvedon mukaan rakennus on erittäin huonokuntoinen ja sen kunnostustoimenpiteet olisivat huomattavan laajoja ja kalliita. Sään aiheuttamien rakenteiden lisävaurioiden estämiseksi kunnollinen sääsuojaus on riittävä toimenpide.

Hallinto-oikeus toteaa, että valittaja on hallinto-oikeudessa esittänyt rakennuksen kunnosta sellaista uutta selvitystä, joka ei ole ollut rakennus- ja ympäristölautakunnan käytettävissä sen ratkaistessa asiaa.

Kaupungin kanta saattaa muuttua

Asia on palaamassa rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn kevään aikana. Kouvolan kaupungin rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen ei vielä tässä vaiheessa lähde arvioimaan sitä, pysyykö kaupunki jatkossakin purkukiellon kannalla.

– Aika näyttää, minkälainen päätöksestä tulee. Uusilla selvityksillä saattaa olla vaikutusta kaupungin päätökseen. Pitää pyytää ne nähtäväksi.

Hallinto-oikeus ei tässä vaiheessa ota kantaa uuden selvityksen merkitykseen, vaan kumoaa lautakunnan päätöksen, jolla purkamislupahakemus on hylätty, ja palauttaa asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Asiayhteyden vuoksi hallinto-oikeus kumoaa myös päätöksessä määrätyt rakennusta koskevat korjaus- ja kartoitusvelvoitteet.