Kannus kohentaa keskustansa yleisilmettä – uusi kaava pyrkii tuomaan Lestijokea paremmin esille

Kannuksen keskusta-alue kaipaa päivitystä. Samalla valtakatu muuttuu osin yleisestä tiestä kaduksi. Kuva: Plandea Oy / Kannuksen kaupunki

Kannuksen kaupunki on laittanut nähtäville asemakaavaehdotuksen, joka pyrkii kohentamaan kaupunkikuvaa. Uusi kaavan tavoitteena on muun muassa selkeyttää pysäköintiä, parantaa katuja ja liiketilojen saavutettavuutta.

Kaavaehdotus mahdollistaa myös uusia rakennushankkeita alueelle. Kaavassa pyritään tuomaan Lestijokea paremmin esille ja kehittämään joen ranta-alueita kaupunkilaisten virkistysalueena. Suunnittelussa huomioidaan myös junaradasta aiheutuva melu ja tärinä. Samoin selvitetään, onko vanhan sahan jäljiltä jäänyt pilaantuneita maa-alueita.

Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia kuukauden ajan.