Hyppää sisältöön

Valtio kaavailee tukea hiilinielua lisääville metsänomistajille – kymmenet yritykset myyvät jo päästöjen kompensaatioita

Maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy kevään aikana selvittämään valtiontuen mahdollisuutta hiilinielun lisäämiseksi.

Hiilinieluntuottajien yrittäjä Veijo Tirkkonen ja metsänomistaja Tero Räsänen pitävät mahdollista metsänomistajille maksettavaa valtiontukea hyvänä ideana. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Kaavilainen maa- ja metsätalousyrittäjä Tero Räsänen käyskentelee omassa metsässään ja katselee käsiensä jälkiä.

Räsänen sai vuosi sitten tekemästään ensiharvennuksesta muutamia satasia, ja lisää rahaa on tulossa kymmenen vuoden kuluttua, kun edessä on toinen harvennus. Varsinainen tili puista tulee kuitenkin vasta päätehakkuun yhteydessä, joskus 40 vuoden päästä.

Siihen saakka metsä kasvaa ja sitoo hiiltä.

– Jos metsänomistaja saisi siinä välissä korvausta muun muassa hiilensidonnasta, niin se olisi hyvä juttu metsänomistajille, Räsänen uskoo.

Kompensaatiota päästöille

Räsänen on juuri tehnyt kaavilaisen Hiilinieluntuottajat Oy:n kanssa sopimuksen siitä, että hän tuottaa hiilinielua, jolla kompensoidaan hiilidioksidipäästöjä. Kompensaation ostajina ovat yritykset ja ihmiset, jotka saattavat olla ahdistuneita ilmastonmuutoksesta.

Hiilinieluntuottajien yrittäjän Veijo Tirkkosen mielestä kompensaatiokaupalle on kysyntää.

– Esimerkiksi teollisuus, joka ei pysty kompensoimaan omia päästöjään, voi tällä tavoin saada edun, jolla on yritykselle myös markkina-arvoa.

Tirkkosen mukaan yritys voi näin huolehtia luonnosta ja kompensoida päästöjään ulkomaisten kohteiden sijasta suomalaisilla metsillä.

Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan kompensaatiokauppaa tekee Suomessa jo 10-20 yritystä. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Myös yksityishenkilö voi hänen mukaansa helposti varmistaa, että hänen ostamansa kompensaatio on oikeasti olemassa.

– Voit etsiä oman hiilinielusi netissä, ja katsoa Karttapaikasta, mitä sinun metsällesi kuuluu. Onko se hakattu, vai onko se pystyssä, Tirkkonen hymyilee.

”Valtio ei maksa tyhjästä”

Maa- ja metsätalousministeriö arvioi, että kompensaatiokauppaa on Suomessa tekemässä jo 10–20 yritystä. Nyt omaa mukaantuloaan pohtii myös valtio.

Ministeriön neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen sanoo, että maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy kevään aikana selvittämään kompensaatiokaupan tilannetta ja sitä, voisiko valtio ryhtyä maksamaan metsänomistajille tukea siitä, että nämä lisäävät hiilinielua.

Torniaisen mukaan valtio ei aio maksaa tyhjästä, vaan mahdollista korvausta saisivat ainoastaan sellaiset metsänomistajat, jotka hankkivat metsälle lisäarvoa.

– Esimerkiksi siitä kannattaa maksaa, että pystytään merkittävästi lisäämään hiilensidontaa tai hiilen varastoitumista metsään.

Tarkasteluun otetaan myös tuettavien toimien kesto: kuinka lyhyt- tai pitkäaikaisia saadut ilmastohyödyt ovat, ja liittyykö niihin riskejä tai epävarmuuksia.

Pohdintaa aiheuttaa myös niin sanottu hiilivuoto, josta Torniainen ottaa esimerkiksi metsiensuojelun.

– Vaarana on, että hakkuupaine kohdistuu vastaavalla määrällä jonnekin muualle, jolloin lopputulos ei tuota ilmaston kannalta lisäarvoa.

Metsänomistaja: korvaus sille jolle se kuuluu

Tero Räsänen on maa- ja metsätalousministeriön aloittamasta pohdinnasta hyvillään. Valtiontuki kelpaisi hänelle paremmin kuin hyvin.

– Ehdottomasti, koska metsäthän omistaa metsänomistaja. Jos hiilinielut tulevat metsästä, niin totta kai korvaus kuuluu sille, joka sen työn täällä tekee, hän linjaa.

Räsäsen mielestä valtiontuki tai maksettu päästökompensaatio kannustaisi metsänomistajia hoitamaan metsiään.

Entä eikö metsänomistaja hoida metsiään jo nyt, ihan ilman kompensaatioita ja tukiaisia? Räsäsen mukaan ei välttämättä.

– Kaikilla ei ole siihen varaa. Ja koska nuoresta metsästä ei saa tuloja, metsiä jää paljon hoitamatta.

Hiilinieluntuottajien Veijo Tirkkonen vahvistaa Räsäsen arvion. Hän ottaa esimerkiksi tavallisen kaupungissa asuvan metsänomistajan.

– Kompensaatio antaa mahdollisuuden hoitaa metsää myös sellaiselle, joka on palkkatyössä.

Valtiontuki voisi lisätä kaupunkilaismetsänomistajien mahdollisuuksia investoida omistamaansa metsään. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Selvitys tehdään myös kompensaatiota kauppaavista yrityksistä

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo kevään aikana ryhtyä selvittämään myös erilaisten yritysten tarjoamaa kompensaatiokauppaa. Ministeriön mukaan alalle tulee jatkuvasti uusia yrityksiä, mutta kenelläkään ei näytä olevan kokonaiskuvaa eri hankkeista.

Tatu Torniaisen mielestä myös yksityisten hankkeiden olisi oltava sellaisia, että ne tuottavat ilmaston kannalta lisäarvoa.

– Lisäarvon pitäisi olla mahdollisuuksien mukaan jonkin ulkopuolisen tahon mitattavissa.

Veijo Tirkkonen on samaa mieltä. Hänen mielestään valtio voisi tukea taloudellisesti esimerkiksi yrityksiä, jotka tekevät laskelmia päästöjä vastaavista kompensaatioista.

– Siitä tulisi tukea yrityksille ja sitä kautta myös metsänomistajille. Myös suomalainen teollisuus hyötyisi paremmasta puusta, Tirkkonen arvelee.

Lue myös:

Keskustele aiheesta 8.2.2020 klo 23 saakka.

.
.