Lappeenranta haluaa lisätä koululaisten talvipyöräilyä – lähes 3 900 oppilasta asuu alle kolmen kilometrin päässä koulustaan

Lappeenrannassa on käynnissä hanke, joka pyrkii madaltamaan koululaisten kynnystä pyöräillä kouluun myös talvella.

Talvipyöräily
Polkupyörä
Lappeenrannan kaupunki on alkanut selvittää koululaisten talvipyöräilyn suosiota ja kehittää keinoja suosion nostamiseksi.YLE

Lappeenrannan kaupunki pyrkii lisäämään koululaisten talvipyöräilyä.

Fiksusti kouluun -hankkeessa on kartoitettu pääreittejä, joita pitkin koululaiset pyöräilevät kouluun talvella. Esimerkiksi yli tuhannen oppilaan Kimpisen kouluun tulevista pääreiteistä vilkkaimpia on Louhenkatu.

Kaupunki käyttää tietoa pääreiteistä myös pyöräilyreittien talvikunnossapidon parantamiseen. Eniten talvikunnossapitoa tarvitaan juuri vilkkaimmille pyöräilyreiteille.

Lappeenrannassa lähes 3 900 oppilasta asuu alle kolmen kilometrin päässä koulustaan. Lappeenrannan kaupunki haluaa saada nämä koululaiset pyöräilemään kouluun, kertoo Fiksusti kouluun -hankkeen asiantuntija Matti Pesu Lappeenrannan Pyöräilijöistä.

Selvityksissä on käynyt ilmi, että esimerkiksi Kaukaan koulun oppilaista 97 prosenttia asuu alle kolmen kilometrin päässä koululta.

– Ja kun liikenneympäristökin on melko turvallinen eli paljon asuinkatuja, joita pitkin oppilaat tulevat, ja infra on ihan kunnossa turvallisuuden kannalta, niin oppilaita voidaan kannustaa tulemaan kouluun pyörällä myös talvella, Pesu sanoo

Fiksusti kouluun -hanke laskee tällä viikolla Lappeenrannassa pyörien määrän kuuden koulun pihalla selvittääkseen talvipyöräilyn suosiota. Toisen kerran pyörät lasketaan toukokuussa. Koululaiset vastaavat myös kyselyyn siitä, miksi he eivät vielä pyöräile kouluun.