Orimattila vierittää kierrätyspuistoa Hollolan puolelle – sijoitusvaihtoehdot Lahden seudulla käyvät vähiin

Orimattila ei halua kierrätyspuistoa ainakaan Matomäen tai Marjasuon alueille.

jätteet
Kujalan kaatopaikka
Kujalan jätekeskus alkaa täyttyä ja kierrätysyrityksille tarvitaan uusi paikka mihin mennä.Juha-Petri Koponen / Yle

Orimattilan elinvoima- ja tekninen valiokunta torjuu Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittamisen Matomäen ja Marjasuon alueille.

Valiokunnan mielestä Matomäki ei houkutele yrityksiä ja liikenteestä koituisi merkittävää haittaa asutukselle. Marjasuo on puolestaan liian lähellä Hennan aluetta, jonka kasvuun Orimattila haluaa satsata.

Loukkaanmäen alue onkin valiokunnan mukaan Orimattilassa olevista sijoitusvaihtoehdoista vähiten haitallinen. Mieluiten orimattilalaiset sijoittaisivat kierrätyspuiston Kehätien varteen Hollolaan.

Päijät-Hämeen maakuntaliito päättää keväällä, minne Lahden seudun kierrätyspuisto sijoitetaan. Kierrätyspuistoa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on nähtävänä helmikuun loppuun saakka. YVA-selvitykseen voi tutustua Ympäristöhallinnon sivuilla (siirryt toiseen palveluun).