Hyppää sisältöön

Suomesta on tulossa EU:n ainoa uraanintuottaja – Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle luvan uraanin hyödyntämiseen

Valitus siirtäisi luvan lopullisen hyväksynnän jopa kahden vuoden päähän. Poliitikot ottivat "Tapaus Terrafamesta" opikseen.

Terrafame voi nyt käynnistää jo useita vuosia valmiina olleen uraanintuotantolaitoksensa. Kuva: Julia Sieppi / Yle

Valtioneuvosto on myöntänyt kaivosyhtiö Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (siirryt toiseen palveluun).

Tämä tarkoittaa sitä, että Terrafame voi käynnistää Sotkamossa jo useita vuosia valmiina olleen uraanintuotantolaitoksensa. Kaivoksen päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki, mutta metallimalmin sivutuotteena kaivoksesta louhitaan jatkuvasti myös uraania.

Luvan myötä uraani muuttuu hyödyttömästä jätteestä käyttökelpoiseksi vientituotteeksi. Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen on lupapäätökseen tyytyväinen.

– Kyllähän tämä on hieno asia Terrafamen kannalta. Lupahan ei toki ole vielä lainvoimainen vaan siitä on mahdollisuus valittaa, joten ehkä vasta valituskierrosten jälkeen on hihkaisun paikka, Lukkaroinen kertoo Ylelle.

Säteilyturvakeskus (Stuk) totesi viime kesänä, ettei suunnitelmille ole esteitä säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta. Stukin mukaan uraanin talteenoton riskit ovat vähäisiä.

Terrafame aikoo jalostaa sivutuotteen uraanioksidiksi ja myydä sitä ulkomaille jatkojalostukseen. Yhtiöllä on kaivosalueella jo käytännössä valmiiksi rakennettu uraanin talteenottolaitos, joka valmistui vuonna 2012.

Terrafame sai luvan tuottaa uraania enintään 250 tonnia vuodessa. Yhtiön arvion mukaan todellinen vuosituotanto jää tätä pienemmäksi.

Valtioneuvosto: Pragmaattinen päätös

Valtioneuvosto myönsi talteenottoluvan yksimielisellä päätöksellä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan päätös syntyi käytännön syistä. Jotain jo ylös kaivetulle uraanille piti tehdä.

– Aika pragmaattinen olen itse tämän asian suhteen. Näen, että tässä on etu sekä talouden että ympäristön kannalta. Aines, joka muuten menisi luontoon tai primäärikasoihin, altaisiin, pystytään nyt taloudellisesti hyödyntämään, eduskunnasta päätöksen jälkeen tavoitettu Lintilä sanoo.

Lintilä korostaa, ettei luvasta ole tarkoitus avata ovea laajamittaisempaan uraanintuotantoon. Hänen mukaansa Terrafame on yksittäistapaus.

Suomesta EU:n ainoa uraanintuottaja?

EU:ssa ei tällä hetkellä tuoteta uraania, Säteilyturvakeskus kertoo Ylelle.

Tšekki ja Romania ovat Stukin mukaan lopettaneet hiljattain tuotantonsa. Uraanintuotantoa on viime vuosina suunniteltu muun muassa Espanjassa, Slovakiassa ja Unkarissa, mutta aktiivisia hankkeita ei ole tällä erää muualla kuin Suomessa.

Lähialueella merkittävin tuottajamaa on Suomen ja EU:n rajanaapuri Venäjä.

Kuva: Laura Merikalla/Yle

Terrafame on aiemmin kertonut, ettei uraania ole tarkoitus jalostaa käyttökelpoiseksi ydinenergiaksi Suomessa. Puolivalmis uraani olisi tarkoitus viedä muualle Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan, joissa se jalostettaisiin polttoaineeksi.

– On vielä liian aikaista puhua siitä, mihin suuntaan uraani meiltä lähtee, toimitusjohtaja Lukkaroinen sanoo.

Vienti vaatii vielä ulkoministeriön ja Euroopan atomienergiajärjestön Euratomin luvat.

Uraania on kaivosalueella bioliuotuksen tuotteena, ja sitä on otettu talteen myös Harjavallan nikkelitehtaalla, jossa Terrafamen nikkeliä jalostetaan. Valtioneuvoston lupa kattaa Harjavallassa erotetun uraanin siirtämisen takaisin kaivosalueelle jalostettavaksi.

Suomen luonnonsuojeluliitto valittanee luvasta

Luvasta huolimatta tuotanto ei välttämättä ala vielä pitkään aikaan. Odotettavissa on, että Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) valittaa valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

SLL julkaisi torstaina kannanoton (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan se pitää lupaa ydinenergialain vastaisena. SLL:n mukaan laki edellyttää ympäristövaikutusten arviointia uraanin koko tuottoketjulle eli myös louhimiselle, ei pelkälle rikastuslaitokselle.

SLL tulkitsee asiaa niin, että valtioneuvostolla ei ole laillisia edellytyksiä myöntää toimintaan lupaa. Sen mukaan pelkkä talteenotto ei ratkaise uraaniin liittyviä ympäristöongelmia.

Valitusprosessin odotetaan kestävän korkeintaan kaksi vuotta. Näin lopullinen ratkaisu luvasta syntyisi viimeistään vuoden 2022 alussa.

Terrafame on varautunut valituksiin. Toimitusjohtaja Lukkaroisen mukaan myös valmiin laitoksen käyttöönotto ja henkilöstön rekrytointi kestävät nekin vielä noin vuoden.

Jotain erikoista poliitikotkin kuitenkin Talvivaaran–Terrafamen pitkässä uraanitaipaleessa tunnistivat. Jatkossa erillislupa sivutuotteelle ei enää onnistu.

– Päätökseen liittyy lisälausuma. Valmistelussa olevaan kaivoslakiin otetaan, että jatkossa kaikki ainekset luvitetaan saman tien, Lintilä sanoo.

Juttua päivitetty klo 15.15 ja klo 18.00: lisätty ensin Terrafamen toimitusjohtajan kommentit ja kartta, myöhemmin ministeri Mika Lintilän haastattelulausunnot.

.
.