1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. riskienhallinta

Avi selvitti: Työterveyshuollon järjestämisessä eniten puutteita Turun seudulla

Avin selvityksen kohteena olivat kaupan, ravintola-alan sekä kiinteistö- ja siivousalan työpaikat.

Kuvituskuva.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat tekivät syksyllä 2019 valvontaa Turussa kauppakeskus Skanssissa ja sen lähialueilla sekä Kaarinassa.

Tarkastuksia kampanjassa tehtiin lähes sata, kertoo Avi tiedotteessaan.

Tarkastuksilla annettiin työnantajille eniten velvoitteita työterveyshuollon järjestämiseen ja työpaikkaselvitykseen liittyvistä laiminlyönneistä.

Myös riskienhallinnan perustana toimivan työn vaarojen selvittämisen ja arvioimisen puutteista annettiin velvoite peräti puolella tarkastuksista, osalta työpaikoista puuttui myös työsuojelun toimintaohjelma.

Avin tarkastajan Merja Leinon mukaan valvonnalla pyritään aina myös kehittämään työnantajan omaa työsuojelutoimintaa.

– Oli tarpeellista muistuttaa työnantajia, että työn vaarat tulee selvittää ja arvioida säännöllisesti vuosittain ja muutoinkin aina työolosuhteiden muuttuessa. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys toimintasuosituksineen tukee työturvallisuuden riskien hallintaa ja sen tulee olla myös työntekijöiden nähtävänä, sanoo Merja Leino.

Pitkä muistutuslista

Tarkastuksilla kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kemikaalien käytön ja väkivallan uhan aiheuttamat vaarat työssä oli tunnistettu.
Toimintaohjeita näihin liittyvistä puutteista annettiin noin joka neljännellä tarkastuksella.

Lisäksi jonkin verran toimintaohjeita annettiin pukeutumis- ja ruokailutilojen puutteista, työsuojeluvaltuutetun puuttumisesta yli kymmenen työntekijän työpaikalta sekä laiminlyönneistä, jotka liittyivät haitallisen fyysisen kuormituksen ehkäisemiseen.

Toimintaohjeita annettiin myös järjestyksestä ja siisteydestä huolehtimiseen, työnteon keskeisten ehtojen kertomiseen työntekijöille kirjallisesti sekä ensisammuttimiin.