Vartijapartio lähtee kuljetuskeikoille poliisin puolesta – Etelä-Pohjanmaalla on onnistuttu raivaamaan poliisille lisää aikaa hälytysten hoitamiseen

Pohjanmaalla poliisin toimintavalmiusaika on maan pisin. Kuljetustehtävien karsiminen on yksi keino vapauttaa poliisipartioita hälytys- ja valvontatehtäviin.

vartijat
Vartija Mikko Ala-Kanto
Mikko Ala-Kanto kuuluu vuorollaan vartijapartioon. Pasi Takkunen / Yle

Seinäjoen poliisivankilan vartijat ovat viime keväästä lähtien hoitaneet osan vapautensa menettäneiden kuljetuksista, jotka aikaisemmin olivat poliisin kontolla.

Poliisipartioita ei enää sidota siinä määrin kuin ennen esimerkiksi tutkintavankien kuljettamiseen poliisivankilan ja Vaasan vankilan välillä tai kuljetettavien odotteluun käräjäoikeuden istunnoissa.

Myös päihtyneitä ja rikoksen tai esimerkiksi etsintäkuulutuksen perusteella kiinni otettuja vartijat voivat kuljettaa kentältä poliisivankilaan sen jälkeen, kun poliisipartio on hoitanut kiinnioton.

Kun kuljetuksen hoitaa vartijapartio, voi poliisipartio jatkaa kiinnioton jälkeen valvonta- ja hälytystehtävien hoitamista omalla vastuualueellaan. Etelä-Pohjanmaalla välimatkat ovat pitkiä, joten aikaa säästyy paljon.

– Monesti, kun vartijapartio on liikkeellä, kertyy vuoron aikana auton mittariin sellaiset 400-500 kilometriä, toteaa vartija Mikko Ala-Kanto.

Ala-Kanto on ollut kokeilussa mukana alusta lähtien.

Vaasan ja Seinäjoen poliisin vasteajoissa on iso ero

Pohjanmaan poliisilaitoksella on etsitty keinoja, mirten voidaan lyhentää maan pisimmiksi venyneitä poliisin toimintavalmiusaikoja. Poliisin vasteajat ovat olleet ongelmana varsinkin Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Pohjanmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön Bo-Erik Hansesin mukaan Etelä-Pohjanmaalla poliisin hälytystehtävät poikkeavat muusta maasta. Maakunnassa sattuu ja tapahtuu laajalla alueella.

– Yleensä poliisin tehtävistä valtaosa on keskuskaupunkien lähellä. Kun esimerkiksi Vaasassa 80 prosenttia tehtävistä on 10 kilometrin säteellä poliisitalosta, Seinäjoella vastaava luku on vain 30 prosenttia. Suuri osa tehtävistä on pitkien matkojen päässä Seinäjoelta ja se pidentää vasteaikoja, toteaa Hanses.

Huhtikuussa käynnistynyt kuljetuskokeilu on jo osoittautunut toimivaksi keinoksi vaikuttaa vasteaikoihin. Kokeilusta on saatu niin rohkaisevia tuloksia, että ne kiinnostavat muuallakin maassa. Kokeilua on päätetty jatkaa jo kaksi kertaa.

– Poliisipartioita on saatu vapautettua hälytystehtäviin. Kun poliisien ei tarvitse hoitaa pitkiä kuljetuksia, he voivat keskittyä perustehtäväänsä, summaa Seinäjoen poliisivankilan esimies, komisario Matti Tiainen.

Pohjanmaan poliisilaitoksen kokeilua on arvioitu myös Poliisihallituksen tuoreessa selvityksessä, joka koskee valvonta- ja hälytystoiminnan tilaa.

– Kokeilun tulosten tarkastelujakso on vielä lyhyt ja pitkälle meneviä johtopäätöksiä voi olla liian aikaista tehdä, mutta alustavat tiedot ja tulokset vaikuttavat myönteisiltä. Toimintavalmiusaika näyttää lyhentyneen kaikkina toimintakuukausina, todetaan valtakunnallisen selvityshankkeen loppuraportissa.

Vartijoiden partioauto liikkuu ilman poliisi-tunnuksia

Toimintaa varten on palkattu kaksi määräaikaista vartijaa lisävahvuudeksi. Kaikki poliisivankilan vartijat osallistuvat kuljetustehtäviin. Vartijoiden käytössä on partioauto ilman poliisin tunnuksia.

Joka päivä vartijoita ei saada liikkeelle, mutta tehtäviä on ehtinyt kertyä silti runsaasti.

– Huhtikuusta vuoden loppuun vartijapartiolla oli noin 240 tehtävää. Partio saatiin 120 vuoroon, joten jokaista vuoroa kohden oli kaksi tehtävää, selvittää Matti Tiainen.

Vartija avaa kuljetusauton ovia
Vartijoiden autossa ei ole poliisin tunnuksia.Pasi Takkunen / Yle

Ensimmäisen neljän kokeilukuukauden aikana vartijapartio käytti aikaa kuljetuksiin 180 tuntia eli kahdelle poliisille vapautui joka kuukausi reilun viikon verran työaikaa hoitaa hälytystehtäviä.

Mikko Alakanto on ollut vartijana Seinäjoen poliisivankilassa neljä vuotta ja kertoo viihtyneensä työssä hyvin. Sitä, että nykyisin pääsee välillä myös auton rattiin ja liikkeelle, Ala-Kanto ei pane ollenkaan pahakseen. Päin vastoin.

– Se on tuonut vaihtelua työhön.

Välillä vartijoille tulee kuljetustehtäviä pitkienkin matkojen päähän, toisten poliisilaitosten alueille tai kauempana oleviin vankiloihin.

– Minulle pisin matka on ollut tähän mennessä keikka Joutsenon säilöönottoyksikköön, toteaa Ala-Kanto.

Myös Matti Tiaisen mukaan kokeilun vaikutukset vartijoiden työhön ovat olleet myönteisiä. Toimenkuvan laajentuminen on lisännyt vartijoiden työssä viihtymistä ja työhyvinvointia.