Vaasalla edessä raju säästökuuri – opettajien lomautuksia vastustetaan

Vaasalle on kertynyt kumulatiivista alijäämää viime vuoteen mennessä 37,5 miljoonaa euroa. Summaa on nyt saatava pienemmäksi, tai valtio puuttuu peliin kriisikuntamenettelyllä.

kuntatalous
Opettaja Riina Mäkelälammi kirjoittaa taululle
Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Riina Mäkelälammi kirjoittaa Variskan koululla taululle seuraavan tunnin tavoitetta. Opettajien edunvalvojana hän on huolissaan säästöjen pitkäaikaisista vaikutuksista.Tuomo Rintamaa/Yle

Kumulatiivinen alijäämä on kertynyt siitä, että kaupunki on tehnyt tappiollisia tilinpäätöksiä vuosi toisensa perään. Myös valtionosuuksien pitkään jatkunut pienentyminen ja sote-uudistuksen pitkittyminen ovat lisänneet Vaasan ahdinkoa.

– Tämä on aiheuttanut sen, että sote-kustannukset eivät ole pysyneet käsissä missään päin Suomea. Samaan aikaan on leikattu satoja miljoonia valtionosuuksista, joten on aika luonnollinen seuraus, että kuntakentällä ollaan nyt siinä missä tänään ollaan, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo.

Kevään aikana kaupunginvaltuuston on tehtävä kipeitä leikkauspäätöksiä. Kaikille kaupungin toimielimille on nyt esitetty 2,05 prosentin lisäsäästövelvoite.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.
Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.Tuomo Rintamaa / Yle

Vaasan tämän vuoden talousarviossa kumulatiivista alijäämää on määrä pienentää 17,2 miljoonaan euroon. Plussalla kaupungin vuosikatteen pitäisi olla vuonna 2021.

Kuntalain mukaan kumuloitunut alijäämä tulee kattaa neljä vuotta alijäämän syntymisestä lukien. Kattamista ei voi siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Kaupunki on luopunut erillisestä toimenpideohjelmasta ja tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.

Jos Vaasa ajautuu erityisen vaikeaan taloudelliseen asemaan, käynnistyy niin sanottu kriisikuntamenettely. Silloin kaupunki ja valtio selvittävät yhdessä mahdollisuudet turvata lainsäädännön edellyttämät palvelut.

Kriisikuntamenettely voidaan käynnistää, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja jos ne ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet säädetyt raja-arvot.

Koko henkilöstöä uhkaa lomautus kolmeksi päiväksi

Yhtenä mahdollisena säästötoimena on väläytelty koko henkilöstön lomauttamista kolmeksi päiväksi. Lomautuksilla säästettäisiin arviolta puolitoista miljoonaa euroa, arvioi konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen.

Kaupunki on nyt toisena vuotena peräkkäin joutumassa yhteistoimintaneuvotteluihin säästöjä saadakseen. Tällä hetkellä eri hallinnon alat käyvät läpi lomautusmahdollisuutta.

Asiaa on käsitelty kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa ensimmäisten joukossa. Lautakunta ei ollut asiasta mielissään. Puheenjohtaja Anita Niemi-Iilahti (sd.) sanoi, että monet olivat kriittisiä ja turhautuneita siitä, että asia on taas esillä. Lopulta lautakunta päätti kumota lomautukset vain liikuntapalveluiden osalta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta puolestaan tyrmäsi lomautukset muualta paitsi hallinnosta. OAJ:n Vaasan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Riina Mäkelälammi sanoo, että lomautukset haittaisivat erityisesti perusopetuksessa opetuksen järjestämistä.

Vaasan kaupunginvaltuusto 23.4.2018
Vaasan kaupunginvaltuuston tehtävä on päättää kevään aikana, miten säästöt kohdistuvat.Tuomo Rintamaa / Yle

Yhdenkin opettajan päivän poissaolo tarkoittaa vaikutusten kertautumista, kun poissaolevan opettajan työ on järjestettävä. Lautakunta päätti lopulta esittää kaupunginhallitukselle ryhmäkokojen kasvattamista opetustoimen osuudeksi säästötalkoista.

– Opettajat ovat jo aika monena vuotena laittaneet panostaan näihin talkoisiin, eivätkä vaan opettajat. Tässä ovat mukana lapset ja nuoret, joiden kanssa opetuspuolella nimenomaan tehdään töitä. Jos tilanne jatkuisi vain yhden lukuvuoden verran, se varmasti voisi olla se opettajien panos, Mäkelälammi sanoo.

Ryhmäkokoja kasvattaa tuntikehyksen pienentäminen, joka lautakunnan esityksen mukaan pienentyisi lukemaan 1,90. Tällä hetkellä tuntikehys on 1,93.

Säästöt näkyvät kaupungin arjessa

Kaupunginjohtaja Häyry on varma, että säästöt tulevat näkymään kaupungissa palvelujen heikentymisenä.

– On ihan selvä että ne näkyvät. Kaupungin käyttötalous on monen vuoden aikana vedetty niin tiukalle, että lisäsäästöt tulevat näkymään jossain. Ei voi kuvitella, että me pystymme säästämään ilman että lopetettaisiin tai heikennettäisiin jotakin palvelua, Häyry painottaa.

Opettajia huolettaa se, miten säästöjen vaikutukset voivat näkyä vasta vuosien kuluttua. Opettajien viesti päättäjille on selvä.

– Kyllä me haluamme sellaisen viestin antaa, että me teemme tulevaisuustyötä. Vaasa elää vientiteollisuudesta ja alalle tarvitaan koulutettua työväkeä. Perusopetuksen pohjan pitää olla kunnossa, että osaavaa työväkeä riittää jatkossakin, Mäkelälammi sanoo.

Aiheesta aiemmin:

Henkilöstön lomautukset toisivat Vaasalle 1,5 miljoonan euron säästöt

Vaasan kaupungin yt-neuvottelut päättyivät: 25 irtisanotaan – henkilötyövuosia vähenee 145

Vaasalaiset säästäisivät rakentamisesta ja maahanmuutosta, ei lapsista ja vanhuksista – myös kaksikielisyys ja henkilöstörakenne nousivat esiin Ylen kyselyssä