1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. biopolttoaineet

Meri-Porin biolaitoksesta YVA-arviointi – alansa suurin laitos Suomessa tekisi sahanpurusta bioetanolia ja biokaasua

Noin 150 miljoonaa euroa maksava biokonversiolaitos olisi suurin teollinen investointi vuosikymmeniin Porissa.

biopolttoaineet
Havainnekuva biokonversiolaitoksesta
Laitosta suunnitellaan Meri-Poriin Kaanaankorven teollisuusalueelle.Bioenergo

Isoa biokonversiolaitosta Meri-Poriin suunnitteleva BioEnergo Oy on jättänyt laitoksesta ympäristövaikutusten arviointiohjelman (siirryt toiseen palveluun). Se on nähtävillä Porin kaupungin nettisivuilla maaliskuun 9. päivään saakka.

YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 13.2. klo 17.30–19.00 Yyterin virkistyshotellissa.

BioEnergon mukaan laitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät alustavan arvion mukaan vesi- ja ilmapäästöihin, meluun sekä raaka-aineen ja tuotteiden kuljetuksiin.

Laitoksen päästöt arvioidaan pieniksi

Jätetyn YVA-arviointiohjelman mukaan laitoksen päästöt ilmaan jäisivät suhteellisen pieniksi.

Laitoksen jätevedet on tarkoitus johtaa Venatorin pigmenttitehtaan nykyiseen purkupaikkaan. Purkupaikka on merellä Karhuluodon edustalla noin 1,5 kilometrin päässä rannasta

Jätevedenpuhdistamon jälkeen jätevedessä on todennäköisesti pieniä pitoisuuksia muun muassa orgaanisia yhdisteitä, rikkiyhdisteitä, ravinteita ja kiintoainetta.

Biokonversiolaitokselle saapuu puuraaka-ainetta, kemikaaleja sekä polttoaineita autokuljetuksina yhteensä noin 30 rekkaa päivässä. Laitokselta puolestaan lähtee tuotettavien kemikaalien ja sivutuotteiden kuljetuksia noin 10 rekkaa päivässä. Lisäksi laitosalueelle suuntautuu työmatkaliikennettä.

Investointipäätös vielä tekemättä

Laitos tulisi Kaanaankorven teollisuusalueelle, jossa ovat myös Venatorin pigmenttitehdas, Kemiran kemikaalitehdas ja Porin Prosessivoiman polttolaitos. Venator on ilmoittanut lopettavansa pigmenttitehtaan tuotannon ensi vuonna.

Biokonversiolaitos valmistaa bioetanolia, ligniiniä ja biokaasua. Laitoksen raaka-aineena olisi sahoilta saatava puupuru ja kuorike. Raaka-ainetta käytettäisiin noin 200 000 kuivatonnia vuodessa.

Laitos tuottaisi päätuotteenaan bensiiniin sekoitettavaa bioetanolia noin 25 000 tonnia vuodessa. Sivutuotteena syntyisi biokaasua noin 15 000 autolle.

Laitos maksaa arviolta 150 miljoonaa euroa ja sen on määrä aloittaa tuotanto vuonna 2023. Lopullinen investointipäätös aiotaan tehdä tämän vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää:

Sahanpurusta bioetanolia ja biokaasua liikennekäyttöön - alan suurinta tuotantolaitosta suunnitellaan Poriin

Lue seuraavaksi