1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ADHD-lääkkeet

Tutkimus: ADHD:n lääkehoito lisääntyy suomalaislapsilla – viidellä prosentilla lapsista on oireilua

Lääkehoito on ADHD:n Käypä hoito -suosituksen mukaan tärkeä osa hoidon kokonaisuutta.

ADHD-lääkkeet
Lääkepaketteja.
ADHD-oireiden lieventämiseen käytettäviä lääkkeitä. Arkistokuva.Mikko Koski / Yle

Lasten ja nuorten ADHD:n lääkehoito yleistyy Suomessa, selviää Turun yliopiston ja Kelan tuoreesta tutkimuksesta.

Yli 20 000 6–17-vuotiasta lasta sai sairausvakuutuskorvausta lääkkeestä vuonna 2018.

Pojilla lääkkeen käyttö on yleisempää kuin tytöillä.

– Poikien ADHD-lääkehoidon yleisyys vuonna 2018 oli lähes samansuuruista kuin arviot ADHD-oireilun esiintyvyydestä. Sukupuolierojen kaventumisesta huolimatta ADHD-lääkehoito on pojilla edelleen selvästi yleisempää kuin tytöillä, sanoo kollegiumtutkija Miika Vuori Turun yliopiston tiedotteessa.

Suomessa lääkehoito yleistyy muita Pohjoismaita hitaammin

Suomessa lasten ADHD-lääkehoidon yleisyyden sukupuolierot ovat suuremmat kuin muissa maissa.

Tämä merkitsee tutkimuksen mukaan sitä, että poikien oireilun tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen on jo hyvin yleistä. Tyttöjen ADHD-oireilu voi jäädä herkemmin tunnistamatta.

– Lasten ja nuorten ADHD-lääkkeiden, kuten myös psykoosi- ja masennuslääkkeiden käytön sukupuolierojen taustatekijöistä tarvitaan ehdottomasti lisätutkimusta. Tiedämme, että esimerkiksi tytöillä psykoosilääkkeiden käyttö yleistyy melko voimakkaasti nuoruusiässä, muistuttaa Kelan tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen.

Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota syntymäajan merkitykseen hoitoon ohjautumisessa. Vuonna 2018 syys–joulukuussa syntyneillä 6–12-vuotiailla pojilla ADHD-lääkehoito (5,0 %) oli yhden prosenttiyksikön verran yleisempää kuin tammi–huhtikuussa syntyneillä pojilla (4,0 %).

Tytöillä vastaavat luvut olivat 1,2 % ja 0,8 %. Suhteellisesti ero oli tytöillä suurempi kuin pojilla.

Suomessa ADHD-lääkehoito on yleistynyt jäljessä muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Tuoreet tulokset osoittavat, että lääkehoidon yleistymiskehitys ei ole toistaiseksi tasaantunut, toisin kuin esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa.

Lue seuraavaksi