1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Suomen Keskusta

Keskusta etsii itseään: Piirijohtajien mielestä puolueen on ensin löydettävä oma äänensä ja kirkastettava äänestäjille syy olemassaoloonsa, sitten kannatuskin piristyy

Keskustapäättäjät eivät innostu puheenjohtajan vaihtamisesta kesäkuun puoluekokouksessa, jos kannatus ei ala keväällä nousta.

Suomen Keskusta
Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni keskustan politiikka-ja toimintapäivillä Helsingissä.
Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmnuni korosti puolueen politiikka- ja toimintapäivillä pidetyssä puheessaan talouden tasapainottamista ja työllisyystoimia.Markku Ulander / Lehtikuva

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni vakuutti politiikka- ja toimintapäiville Helsinkiin kokoontuneelle puolueväelle, että hallitus tekee kaikkensa työllisyyden nostamiseksi.

Kulmunin mukaan uu­deksi pu­na­mul­laksi nimetyn hallituksen to­del­li­nen näy­tön­paik­ka on onnistuminen työl­li­syy­des­sä. Hallituksen on tehtävä elo­kuun bud­jet­tiriiheen men­nes­sä pää­tök­set toimista, joilla saadaan aikaan 30 000 uutta työl­lis­tä.

– Kaik­ki ki­vet kään­ne­tään. Ja täs­sä koh­taa ha­lu­an vie­lä ko­ros­taa: Py­sy­vien me­no­jen li­säys il­man py­sy­viä tu­lo­ja on mah­do­ton yhtä­lö, Kulmuni sanoi puheessaan.

Valtiovarainministeri Kulmunin mukaan jul­ki­nen ta­lous on saatava ta­sa­pai­noon vuo­teen 2023 men­nes­sä. Tämä tarkoittaa, että ve­lak­si elä­mi­nen lopete­taan. Ta­lous­po­li­tii­kan ar­vi­oin­ti­neu­vos­to on arvostellut hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kan lin­jaa löysäksi.

Kulmuni pitää neuvoston ja muiden asiantuntijoiden esittämää huolta aiheellisena.

– Nämä ar­vi­oin­nit toi­mi­vat koko hal­li­tuk­sel­le tär­ke­ä­nä ki­rit­tä­jä­nä so­vit­tu­jen ta­lous- ja työl­li­syys­kir­jaus­ten toi­meen­pa­nol­le. Aikatau­lus­sa ei ole jous­ton­va­raa, hän korosti.

Kulmuni ei ole nostanut suosiota

Keskustalaiset ovat koolla lauantaina hämmentyneissä tunnelmissa.

Pääministeripuolue kärsi murskatappion viime kevään eduskuntavaaleissa ja putosi neljänneksi suurimmaksi puolueeksi. Vaalitappiosta huolimatta keskusta meni mukaan punavihreään hallitukseen, vaikka osa jäsenistä olisi halunnut hakea uutta kasvua oppositiosta.

Syksyn ja talven aikana kannatusmittaukset ovat näyttäneet keskustalle ennätyssurkeita, hieman alle 11 prosentin lukemia. Syyskuussa keskustan johtoon noussut Kulmuni ei ole saanut käännettyä keskustan laivaa myötätuuleen viisi kuukautta kestäneen kautensa aikana.

Puolueväki työstää parhaillaan keskustan 2030-luvun strategiaa, jonka pitäisi vastata puolueen olemassaolon kriisiin.

Kysyimme keskustan piirijohtajilta viisi kohtalon kysymystä.

Kannatusahdinko ei helpota

Keskustan kannatus notkahti jälleen Ylen tammikuun mittauksessa. Mitä pitäisi tehdä ensimmäiseksi puolueen kannatuksen piristämiseksi?

Antti Kivelä, Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja:

– Meidän pitää saada ihan oikeasti kirkastettua keskustan sanomaa ulospäin. Keskustelu keskustassa on ollut liiaksi puolueen sisäistä, tehokas keskustelu puolueen ulkopuolelle on jäänyt. Selkeitä kantoja asioihin kyllä löytyy. Ne eivät vain hahmotu ihmisille.

Kivelä toimii myös keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajana.

Sonja Hällfors, Uudenmaan piirin puheenjohtaja:

– Ei ainakaan kannata panikoida tässä vaiheessa vaalikautta. Kuten puheenjohtajakin on sanonut, kyseessä on pitkän matkan juoksu, ei sprintti. Jos me hätiköimme kauheasti gallupien takia, me emme pysty luomaan kestäviä ratkaisuja ja luottamusta, mitä tässä kohtaa tarvittaisiin.

– Vaikka olen millenniaali, uskon vahvasti ihmisten kasvokkain tapaamiseen pelkkien digikanavien sijaan. Tavataan toisiamme, keskustellaan ja nostetaan yhteishenkeä. Kun yhteishenki on kunnossa, se alkaa näkyä myös ulkopuolella. Myös ihmisten arkea ja hyvinvointia koskeva politiikka on tärkeää.

Keskustan puoluevaltuuston ja Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja Antti Kivelä.
Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä sanoo, että nyt on tärkeintä puolueen mission ja oman olemuksen uudelleenkirkastaminen.Antti Kivelä

Jussi Ylitalo, Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja:

– Meidän pitäisi pystyä nyt kertomaan ihmisille ihan muutamalla lauseella, mitä varten keskusta on olemassa, että me emme olisi tuntematon tekijä kentällä.

Satu Simelius, Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja:

– Minua ärsyttää tämä keskustelu. Ikään kuin puolueen kannatus olisi joku itseisarvo, että meidän pitäisi tehdä sitä tai tätä tai tuota, että se kannatus lähtisi kasvuun. Se ei ole kestävä tie.

Kipuilua identiteetin kanssa

Keskustan identiteetin on sanottu olevan hukassa vaalitappion jälkeen. Mikä on keskustan olemassaolon perusta nykyään?

Antti Kivelä:

– Tämä on ydinkysymys. Nyt on strategian päivittämisen aika. Työn tärkeimpänä osana on keskustan mission ja oman olemuksen uudelleenkirkastaminen, että se on päivän selvää itsellemme ja ulkopuolisille. Mitä me olemme, mitä kerromme itsellemme, miten saamme viestimme ymmärrettäväksi kaikille muille.

Keskustan strategiaa päivitetään parhaillaan 2030-lukua silmällä pitäen. Edellinen vuonna 2013 julkaistu ohjelma on jo vanhentunut.

Sonja Hällfors:

– Kaikkein keskeisin on tavallisen ihmisen arki, ja miten se sujuu. Elämänmakuisen politiikan edistäminen on mielestäni keskustan ydintä.

Jussi Ylitalo:

– Keskusta on olemassa sitä varten, että me puolustamme alueiden Suomea. Peruspalvelujen turvaaminen kohtuullisella etäisyydellä ja tavoitettavuudella on se kaikkein tärkein juttu.

Satu Simelius:

– Keskusta on ollut ja pitäisi tulevaisuudessakin olla Suomessa tasapainottava voima, maltillinen ja asialinjalla toimiva. Keskusta ajaa koko Suomen asiaa. Minun mielestäni meidän pitäisi keksiä aluepolitiikka uudestaan. Mitä on aluepolitiikka 2030-luvulla?

Keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtaja Sonja Hällfors.
Keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtaja Sonja Hällfors nostaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen maaliin saattamisen keskustalle tärkeimmäksi asiaksi hallituksessa.Sara Saramäki

Hallitukseen meno puhuttaa yhä

Tappiollisten vaalien jälkeen keskusta kipuili hallitukseen menon kanssa. Vieläkö tästä käydään keskustelua kentällä?

Antti Kivelä:

– Kyllä siitä käydään edelleen keskustelua. Se ei ollut millään tavalla helppo päätös, vaan vaalitappion jälkeen luonnollinen ajatus oli, että ollaan oppositiossa. Keskusta meni hallitukseen kymmenen kynnyskysymyksen kautta, mutta siitä huolimatta puolueen kentässä on yhä keskustelua, miksi ollaan hallituksessa.

– Täytyy vain sanoa, että lukekaa hallitusohjelma, siellä on kaikki meidän tavoitteet. Niin kauan kuin puolueen tavoitteissa pysytään, niin kauan ollaan hallituksessa.

Sonja Hällfors:

– Meidän suunnalla (Uudellamaalla) ei käydä hirveästi keskustelua tällä hetkellä. En ole kuullut, että identiteettiä pitäisi hakea oppositiosta. Perhevapaauudistus oli ehkä monelle esimerkki siitä, että kannattaa olla hallitusvastuussa ja tehdä järkeviä päätöksiä.

Jussi Ylitalo:

– Näen, että hallituksessa asioista päätetään ja siellä myös vaikutetaan. Minä koen, että hallituksessa on parempi. Minusta hyvä esimerkki ovat olleet alkuviikon jutut ilmastorahasto ja perhevapaauudistus. Siinä on kaksi asiaa, mitkä kättelee myös meidän tavoitteita.

Satu Simelius:

– Me ollaan nyt hallituksessa. Kannatin sitä kesällä ja kannatan sitä edelleen. Viime vaalikausi oli aika rankka ja traumaattinen keskustalle. Minua harmittaa eniten, ettei kokoomuksen kanssa pystytty tekemään järkevää sote-uudistusta. Ja tällä hallituskokoonpanolla me pystyttäisiin siihen.

Keskustan tärkeimmät: Talous, sote ja alueet

Hallituksessa olo on kompromissien taidetta. Mitkä asiat keskustan pitää saada läpi hallituspolitiikassa?

Antti Kivelä:

– Pitää olla sellainen talouspolitiikkaa, jolla valtion ja kuntien talous on tasapainossa hallituskauden loppuun mennessä. Sitten on vielä alueellinen tasa-arvo – kaikkien ihmisten mukana pitäminen – on ihan ydinkysymys.

Sonja Hällfors:

– Sote on ihan selkeästi asia, mikä pitää saada maaliin. Saisimme palautettua ihmisten uskon politiikan tekemiseen. Sotea on kuitenkin tehty 12 vuotta. Että meillä olisi tulevaisuudessakin hyvät palvelut, erikoissairaanhoidossa ei hoidettaisi perushoitoa tarvitsevia, ja erikoissairaanhoitoa tarvitsevat eivät pääse sinne.

Jussi Ylitalo
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajan Jussi Ylitalon mielestä keskustan olemassaolon perusta on alueiden puolustaminen.Maria Seppälä / Suomenmaa

Jussi Ylitalo:

– Hallitusohjelma kokonaisuudessaan on asia, jota me ajamme. Olemme olleet koko ajan sitä mieltä, että siinä näkyy hyvin meidän kädenjälki. Jos mietimme kuntataloutta, sote-uudistus on ihan ”must”. Se pitää saada maaliin, että kunnat tietävät, miten omaa taloutta ja toimintaa suunnitellaan.

– Sotea on nyt jurrattu niin kauan, se on varmasti ihan ykkösasia. Sen kautta myös aluepolitiikan asiat etenevät.

Satu Simelius:

– Sote- ja maakuntauudistus on Suomen kannalta tärkein. Nythän on myös tullut näitä ulostuloja, kuten sosiaalisesti oikeudenmukaiset ilmastoratkaisut, jotka eivät rankaise pelkästään köyhien arkea.

Kannatus ylös uudella johtajalla

Tarvitaanko Vantaan puoluekokouksessa kesäkuussa puheenjohtajakisaa? Erityisesti, jos kannatus alkaa kevään aikana yhdeksällä. Ylen tuoreessa mittauksessa keskustan kannatus oli 10,8 prosenttia.

Suosittu Annika Saarikko ei ole enää sanonut selkeää eitä haastamiselle.

Antti Kivelä:

– En sano, tarvitaanko. Olemme sataprosenttisesti hienoa työtä tekevän Katri Kulmunin takana. Keskustalaiseen perinteeseen ja kulttuuriin kuuluu kuitenkin, että joka ainoa paikka on aina auki neutraalisti. En kyllä usko, että puheenjohtaja Kulmunille tulee haastajaa. Siihen on aivan turha hakea mitään dramatiikkaa, jos tulee.

– Mielestäni puolueen kannatus ja puheenjohtajakysymys ovat kaksi eri asiaa. Joku toinen saattaa miettiä eri lailla. Keskustan nousu lähtee keskustalaisista itsestään ja omasta toiminnasta. Ei osoiteta sormellä yhtä henkilöä.

Satu Simelius
Keskustan Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Satu Simelius ei innostu puheenjohtajan vaihtamisesta kannatuksen parantamiseksi.Pasi Leino

Sonja Hällfors:

– En näe tässä kohtaa, että puheenjohtajakisa on mikään itseisarvo. Nykyinen puheenjohtaja on ollut pestissään viisi kuukautta. Keskusta ei ole sellainen liike, joka hötkyilee hirveällä vauhdilla tällaisten kysymysten äärellä. Luulen, että Vantaan kokous tulee niin äkkiä, että siinä kohtaa odotamme Kulmunin jatkavan vielä työtään. En aisti, että meidän usko johtajaan määrittyisi gallupeista.

Jussi Ylitalo:

– On turhan aikaista lähteä tähän keskusteluun mukaan. Nyt pitäisi antaa työrauha hallitukselle ja kaikille politiikan tekijöille, että he saavat keskityttyä isoihin asioihin eikä koko ajan tarvitse jotain yksittäistä asiaa kommentoida. Heidän pitäisi pystyä ajamaan kokonaisuuksia eteenpäin.

– Kevät näyttää, mitä lumen alta paljastuu.

Satu Simelius:

– Minun mielestäni ei. Puheenjohtajan vaihtaminen olisi kummallista näin lyhyellä aikavälillä. Puolueen tulevaisuus ei ole puheenjohtajasta kiinni, vaan isommista asioista.

Lue lisää:

Ylen kannatusmittaus: Keskustan kannatus sukeltaa jälleen, vihreiden suosio kasvaa ja perussuomalaisten kannatushuippu takana

Keskustan Kulmuni niukkasanainen puolueen heikoista kannatusluvuista: "Viime kuussa ylös, nyt alas" – katso video

Analyysi: Marin paistattelee kohdevalossa ja nostaa sosiaalidemokraattien suosiota

Analyysi: Kulmunilla on puoli vuotta aikaa kääntää keskustan kurssi – Saarikko antoi moniselitteisen vastauksen puheenjohtajan haastamisesta

Lue seuraavaksi