Essote haluaa puolustaa vaativien leikkausten säilyttämistä nykymuodossaan Keski-Suomen keskussairaalassa

Vaativan kirurgian keskittäminen yliopistosairaaloihin tuo myös lisäkustannuksia sairaanhoitopiireille.

Etelä-Savo
Kirurgit leikkaa potilasta leikkaussalissa.
Kirurgit työssään leikkaussalissa. Arkistokuva.Simo Pitkänen / Yle

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hallitus on linjannut mielipiteenään, että vaativa kirurgia ei ole pelkästään yliopistosairaalaan tehtävä, vaan vaativia leikkauksia voitaisiin tehdä myös perustellusti vastaavan tasoisissa muissa erikoissairaanhoidon yksiköissä.

Esimerkiksi Jyväskylä ja Keski-Suomen keskussairaala täyttää tämän vaatimuksen Essoten johtajaylilääkäri Jarmo J. Kosken mukaan.

– Me olemme Essotella tehneet tiivistyvästi yhteistyötä erityisesti leikkaustoiminnan osalta Keski-Suomen keskussairaalan kanssa. Tämä yhteistyö voisi tiivistyä ja jatkua edelleenkin tästä eteenpäin, mikäli nykymuotoinen leikkaustoiminta mahdollistettaisiin myöskin keskussairaaloissa eikä pelkästään keskitetysti yliopistosairaaloissa, Koski kommentoi asiaa.

Vaativimman leikkaustoiminnan keskittämisessä pelkästään yliopistosairaaloihin tuo myös taloudellisia vaikutuksia. Jossain määrin yliopistosairaalassa tehtävä hoito on kalliimpaa, Koski arvioi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopistosairaalan KYS:n välillä on erimielisyyttä työnjaosta eli mitä vaativia leikkauksia missäkin leikataan. Lain vaatimaa erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämissopimusta ei ole saatu moneen vuoteen viimeisteltyä ja sovittua.

Lue lisää:

Keski-Suomen keskussairaala vastustaa leikkauksien siirtämistä Kuopioon, ministeriö kyllästyi: "Huono yhteistyö ei ole laitonta, se on vain hankalaa"