Nuorille varhaista hoitoa kouluihin, itsemurhien ehkäisyyn uusi ohjelma – Mielenterveystyö sai pitkän tähtäimen suunnitelman

Sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy toteuttamaan mielenterveysstrategian ehdotuksia vuodesta 2020 lähtien.

mielenterveys
Henkilö tukee hoidossa olevaa potilasta pitämällä sitä kädestä kiinni.
Kuvituskuva.Markku Rantala / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö STM on julkaissut kattavan strategian mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi vuosille 2020–2030. Suunnitelman mukaan nuorten mielenterveyspalveluja kouluissa lisätään ja uusi itsemurhien ehkäisyohjelma käynnistetään.

Nuorten hoidollisia mielenterveyspalveluita on tarkoitus lisätä lähivuosina kouluissa, mutta toistaiseksi menetelmien käyttöönootto on kouluille vapaaehtoista. Psykososiaaliset menetelmät on tarkoitus ottaa asteittain käyttöön aloittaen yleisimmistä häiriöistä.

– Nykyiset hoitopalvelut perustuvat pääsääntöisesti yleisille tukea antaville keskusteluille. Tilanteissa, joissa tukea antava keskustelu ei riitä, tehokkaaksi osoitettuja psykososiaalisia menetelmiä on käytössä harvoin, sanoo lääkintöneuvos Helena Vorma.

Uusilla tuki- ja hoitomuodoilla tätä puutetta yritetään nyt paikata. Tarkoitus on aloittaa masennuksen ehkäisystä ja hoidosta, sen jälkeen ottaa käyttöön ahdistuneisuushäiriöiden ehkäisyn ja hoidon menetelmiä ja tulevaisuudessa myös menetelmiä muihin häiriöihin, Vorma kertoo.

Menetelmistä on tarkoitus sopia alueellisesti yhdessä yliopistosairaaloiden nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa.

STM:n mukaan tarkoitus on kouluttaa matalan kynnyksen hoitotyöhön opiskelijahuollon työntekijöitä tai vaihtoehtoisesti työtä voisi tehdä oppilaitoksessa nuorisopsykiatrian yksikön työntekijä. Nuorille uudet mielenterveyspalvelut tulisivat käyttöön tai pilotoitavaksi ensi syksynä.

Arvion mukaan masennuksen tai ahdistuneisuushäiriöiden vuoksi apua tarvitsisi vuosittain noin 19 000 kouluikäistä 13–18-vuotiasta nuorta.

Psykologiliiton mukaan uusien hoitomuotojen ja menetelmien käyttöönotto edellyttäisi opiskelijahuoltoon lisää tekijöitä.

– Olennaista on taata, että meillä on riittävästi ammattilaisia huolehtimassa tarpeen mukaisista mielenterveyspalveluista. Esimerkiksi terveydenhoitajien menetelmäosaamista on hyvä lisätä. Ennen kaikkea pitää kuitenkin varmistaa, että heitä on riittävästi, jotta lyhyille hoitojaksoille on aikaa, sanoo Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

Lasten ja nuorten lisäksi mielenterveysstrategialla pyritään korjaamaan myös aikuisten mielenterveyspalveluiden puutteita. Tavoitteena on jatkossa hoitaa lieviä mielenterveyshäiriöitä jo perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksissa. Tämän toivotaan toteutuvan vuosien 2020-2022 aikana.

Itsemurhariskissä oleville tavoitteena kattavammat kriisipalvelut

Itsemurhien ehkäisemiseksi on laadittu uusi ohjelma vuoteen 2030 saakka. Edellinen ohjelma on vuodelta 1991.

Suomessa itsemurhien määrä on laskenut viime vuosiin saakka, mutta nyt lasku näyttää pysähtyneen. Kansainvälisesti verrattuna itsemurhien määrä on täällä silti melko korkea ja alueelliset erot ovat suuret.

Grafiikka: Itsemurhan taustalla usein esiintyviä sairauksia tai häiriöitä:
59 % on sairastanut depressiota
46 % on sairastanut merkittävää fyysistä sairautta 
43% on sairastanut päihdehäiriötä
31% on ollut persoonallisuushäiriö
Lähde: Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020–2030, STM
Grafiikka: Tanja Ylitalo / Yle

Uuden tänään julkaistun itsemurhien ehkäisyohjelman mukaan itsemurhia tulisi ehkäistä muun muassa tarjoamalla matalan kynnyksen kriisipalveluja koko maan kattavasti, helpottaa ja nopeuttaa itsemurhavaarassa olevan henkilön hoitoonpääsyä ja rajoittaa muun muassa lainsäädännöllä itsemurhakeinojen ja välineiden saatavuutta.

Näiden lisäksi tarvittaisiin nykyistä ajantasaisempaa tilasto- ja tutkimustietoa itsemurhan tehneiden iästä, asuinpaikasta ja tekotavasta, jotta itsemurhia voitaisiin ehkäistä paremmin.

Alkuvuodesta Duodecim julkaisi Käypä hoito -suosituksen itsemurhayrityksen jälkeiseen hoitoon, jotta sairaaloihin ja terveysasemille saataisiin yhtenäisemmät käytännöt itsemurhaa yrittäneiden ihmisten hoitoon.

Lue lisää:

Itsemurhaa yrittäneille laadittiin virallinen hoitosuositus – moni on jäänyt tähän saakka ilman tarvitsemaansa hoitoa

Turku saanut rekrytoitua kaikki kouluihin tarvittavat psykiatriset sairaanhoitajat