1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tasa-arvo työelämässä

Eduskunta on kuullut aikaisempaa enemmän naisasiantuntijoita – yhdessäkään valiokunnassa naiset eivät ole enemmistönä

Naisia käytetään enemmän valiokunnissa, jotka ovat naisvaltaisia.

Tasa-arvo työelämässä
Eduskunnan istuntosali.
Naisasiantuntijoiden käyttö eduskunnassa on yleistynyt.Jani Saikko / Yle

Eduskunnan valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden sukupuolijakauma on tasoittunut, käy ilmi tiistaina julkaistusta selvityksestä.

Vuonna 2017 eduskunnan valiokuntien ja jaostojen kuulemista asiantuntijoista naisia oli noin 41 prosenttia ja miehiä 59 prosenttia. Naisten osuus kasvoi 7,5 prosenttiyksikköä verrattuna vuonna 2005 tehtyyn selvitykseen.

Sukupuolijakauma oli vuonna 2017 kymmenessä valiokunnassa tasapainoinen eli naisia ja miehiä oli kuultavana 40–60 prosenttia. Valiokunnittain tarkasteltuna naisten osuus kuulluista asiantuntijoista vaihteli maa- ja metsätalousvaliokunnan vajaasta kolmanneksesta sivistysvaliokunnan reiluun puoleen.

Julkista ja kolmatta sektoria edustavien asiantuntijoiden sukupuolijakaumat olivat tasapainoisia. Naisten osuus tieteen ja tutkimuksen sekä yksityisen sektorin edustajista jäi vain noin neljännekseen. Naisasiantuntijoiden osuus oli pääsääntöisesti suurin sellaisissa valiokunnissa, joiden kokoonpanossa naisten osuus oli suurin.

Selvitys on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamaa Sukupuolella väliä? -hanketta.

Lue seuraavaksi