Hyppää sisältöön

Psykologin ja kuraattorin palveluita jo 0-5-vuotiaille – päiväkodeissa kokeillaan, voisiko siitä olla apua

Lakisääteisesti psykologin ja kuraattorin palveluja tulee tarjota vasta esiopetuksesta alkaen.

Psykologi ja kuraattori ovat tukena myös päiväkotien henkilökunnalle. He auttavat löytämään työkaluja arjessa esiin nousevien ongelmatilanteiden käsittelyssä. Kuva: Marko Väänänen / Yle

Varhaiskasvatuksen psykologi Nina Sassali on kiertänyt työparinsa, varhaiskasvatuksen kuraattori Paula Koskisen kanssa kuudessa oululaisessa päiväkodissa viime syksystä saakka.

Aiemmin psykologipalveluita on tarjottu vasta esiopetuksesta alkaen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Työparin jalkautuminen päiväkoteihin on yksi osa valtakunnallisia niin sanotun positiivisen diskriminaation eli myönteisen erityiskohtelun hankkeita, joilla halutaan ehkäistä syrjäytymistä jo varhaiskasvatuksesta lähtien, eli jo 0–5-vuotiaiden lasten parissa.

Varhaiskasvatuksen kuraattori Paula Koskinen on jo tuttu hahmo lapsille niissä päiväkodeissa, joissa hän kiertää yhdessä työparinsa kanssa. Kuva: Marko Väänänen / Yle

Kunnat saattoivat hakea erityisavustusta alueille, joilla on tunnistettu syrjäytymisriskejä. Tuen myöntämisen perusteina ovat olleet alueen matala koulutustaso, korkea työttömyysaste, suurempi vieraskielisen väestön osuus sekä maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä.

Ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain

Käynnissä onkin nyt lähes sata hanketta ympäri maan. Joillakin alueilla on hankittu lisää työntekijöitä päiväkoteihin, erityislastentarhan- tai suomi toisena kielenä -opettajia. Muun muassa Oulussa kokeillaan nyt, miten psykologi ja kuraattori voisivat auttaa päiväkodissa sekä lapsia että vanhempia, mutta myös päiväkodin henkilökuntaa.

Ja sehän on juuri oikein, miettii oululaisen Pateniemen päiväkodin johtaja Mervi Kilpeläinen. Päiväkodissa voidaan nähdä merkkejä perheissä orastavista ongelmista tai lapsen kehityksen vaikeuksista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja silloin niihin puuttuminen on helpompaa.

– Jos ne lähtevät kertautumaan koulupolulle, ne voivat kasvaa aika isoksi, Kilpeläinen sanoo.

Vastaavia kokeiluja on käynnissä muuallakin. Esimerkiksi Vantaalla muutamiin päiväkoteihin on palkattu pilottikokeilussa (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat) kaikkiaan kolme psykologin ja kuraattorin työparia. Elokuussa alkaneessa kokeilussa erityisenä painopisteenä on vanhemmuuden tuki.

Vantaalla kokeiluun ollaan tyytyväisiä. Opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka on havainnut, että vanhempien on helppo esittää kysymyksiä ja nostaa ongelmia esiin, kun ammattilaiset voi kohdata suoraan päiväkodissa.

Pois palvelurakenteiden piilosta

Kuraattori Paula Koskisella on pitkä kokemus työstä lasten parissa ja hänen mielestään arki on muuttunut paljon viime vuosituhannen loppupuolelta.

– Elämän pirstaloituminen sekä jonkinlainen epävarmuus elämässä ja tulevaisuudessa heijastuvat perheidenkin elämään.

Silti vanhemmat esittävät Koskiselle ja Sassalille kysymyksiä ihan arkisista asioista: nukkumisesta, käyttäytymisestä, rajoista tai vaihtuvista perhetilanteista. Erityistä huomiota kevään aikana oululaispäiväkodeissa kiinnitetään tunnekasvatuksen asioihin, Koskinen kertoo.

– Siihen kuuluvat sosiaaliset taidot ja tunnekasvatus kaikessa laajuudessaan. Ne ovat hyviä vuorovaikutustaitoja, joita me kaikki tarvitsemme elämässä.

Varhaiskasvatuksen psykologi Nina Sassalin työpäivään saattaa kuulua myös osallistuminen lasten askarteluhetkeen. Työtä lasten kanssa tehdään lähietäisyydellä. Kuva: Hanna Juopperi / Yle

Nina Sassali on jo ensimmäisten kuukausien jälkeen tyytyväinen, että kynnys ottaa yhteyttä on madaltunut. Vanhempien kanssa on helppo keskustella, kun ammattilaiset ovat mukana päiväkotien arjessa eivätkä etäällä kuntien palvelurakenteiden syövereissä.

– Nyt ollaan enemmän juuressa.

Toisaalta psykologin ja kuraattorin ilmaantuminen päiväkodin arkeen voi myös säikäyttää vanhempia ja luoda mielikuvia lapsen kehityksen häiriöistä tai ongelmista. Paula Koskisen mukaan vastaanotto on kuitenkin ollut rohkaiseva.

– On ollut luontevaa kohdata vanhempia iltapäiväkahveilla ja vanhempainilloissa. Koulumaailmassa vastaava on ollut jo pitkään lakisääteistä, ja se on monille vanhemmille jo ennalta tuttua.

Voit keskustella aiheesta 17. helmikuuta kello 23:een saakka!